نام کاربری :
رمز عبور :
  به خاطر بسپار
کلمه عبور را فراموش کرده ايد؟
ثبت نام کاربر جديد
AWT IMAGE

AWT IMAGE
جشنواره سال 1391

نفرات برتر مقاله پژوهشی ارتودانتیکس

.

نفر اول مقاله پژوهشی ارتودانتیکس

 

  Cytotoxicity of orthodontic bonding adhesive resins on human oral fibroblasts

 


  Farzaneh Ahrari, Jalil Tavakkol Afshari, Maryam Poosti*, Azam Brook

  *Department of Orthodontics, Dental Research Center, School of Dentistry Mashhad University

 

  Abstract

  There is little information concerning the cytotoxic effects of no-mix and flowable adhesives used in orthodontics. The aim of the present study was to evaluate the cytotoxic effects of a no-mix (Unite), a light-cured (Tranbond XT), and a flowable (Denfil Flow) adhesives on human oral fibroblasts.

  Twelve discs of each adhesive were prepared and aged for 1, 3, 5, and 7 days in Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM). Cell viability was assessed by the 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay and the difference between the groups was tested by analysis of variance and Tukey tests (a = 0.05).

  After 1 day of storage, the no-mix adhesive showed moderate cytotoxic effects (P < 0.05), while the light-cured and flowable adhesives were essentially non-cytotoxic. Ageing considerably reduced the cytotoxicity of the no-mix adhesive. On days 5 and 7 of the experiment, the cell viability of three adhesives did not differ significantly (P > 0.05), but cell viability was slightly reduced on day 7.

  Moderate cytotoxic effects of no-mix adhesive on the first day of the experiment suggest that care should be taken to protect dentists and patients when these adhesives are being handled. Despite higher resin components, the flowable adhesive showed excellent biocompatibility .


  European Journal of Orthodontics, 32 (2010): 688–692

نفرات برتر مقاله پژوهشی اندودانتیکس

.

نفر اول مقاله پژوهشی اندودانتیکس

   

  Effect of Acidic Environment on the Push-out Bond Strength of

  Mineral Trioxide Aggregate


  

 

  Noushin Shokouhinejad*, Mohammad Hossein Nekoofar, Azita Iravani, Mohammad Javad Kharrazifard, Paul M.H. Dummer

  * Department of Endodontics School of Dentistry Tehran University

 

  Abstract

 

  Introduction: Reduced surface microhardness and decreased sealing ability have been shown after the placement of mineral trioxide aggregate (MTA) in an acidic environment. In this study, the effect of an acidic environment on the push-out strength of MTA was evaluated.

  Methods: Eighty root dentin slices from freshly extracted single-rooted human teeth were sectioned and their lumen instrumented to achieve a diameter of 1.3 mm. One gram of tooth-colored ProRoot MTA (Dentsply Tulsa Dental, Johnson City, TN) was mixed with 0.33 g of distilled water and introduced into the canals of the root-dentin slices and treated with ultrasonic energy. The specimens were then randomly divided into four groups (n = 20) and wrapped in pieces of gauze soaked in phosphate buffer saline solution (pH = 7.4) and butyric acid buffered at pH values of 4.4, 5.4, or 6.4, respectively. They were then incubated for 4 days at 37C. The push-out bond strengths were then measured using a universal testing machine. The slices were examined under a light microscope at ×40 magnification to determine the nature of the bond failure. The data were analyzed using one-way analysis of variance and the Tamhane post hoc test.

  Results: The greatest mean push-out bond strength (7.28 ± 2.28 MPa) was observed after exposure to a pH value of 7.4. The values decreased to 2.47 ± 0.61 MPa after exposure to a pH value of 4.4. There were significant differences between the groups (p < 0.001). Inspection of the samples revealed the bond failure to be predominantly adhesive.

  Conclusion: The force needed for displacement of MTA was significantly lower in samples stored at lower pH values .


  J Endod 2010;36:871–874

 نفرات برتر  مقاله پژوهشی آسیب شناسی دهان و فک

.

 نفر اول مقاله پژوهشی آسیب شناسی دهان و فک

 

  Immunohistochemical evaluation of type IV collagen and laminin-332 c2 chain expression in well-differentiated oral squamous cell carcinoma and oral verrucous carcinoma: a new recommended cut-off   


 

  Massoumeh Zargaran, Nosratollah Eshghyar, Pejman Bakianian Vaziri, Hamed Mortazavi*  

  * Department of Oral Medicine, Dental School, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

 

  

  Abstract

 

  BACKGROUND: Invasion and metastasis are two characteristics of malignant tumors, which perform by proteolytic destruction of the components of basement membrane (BM) and cell migration. The aim of this study was to evaluate the immunohistochemical (IHC) assessment of type IV collagen and laminin-332 c2 (Ln-332 c2) chain expression in well-differentiated oral squamous cell carcinoma (OSCC) and oral verrucous carcinoma (OVC), because these two lesions have same histopathologic findings whereas they have different biological behaviors.

  METHODS: Destruction of BM and cell migration were evaluated by IHC in 15 cases of epithelial hyperplasia with no dysplasia (A group), 15 cases of OVC (B group) and 15 cases of well-differentiated OSCC (C group).

  RESULTS: There was a significant difference in type IV collagen immunohistochemical staining between three groups, but there were no significant differences between B and C groups. Expression of Ln-332 c2 chain was not detected in A group. Ln-332 c2 chain labeling index had significantly difference between B and C groups. The number of Ln-332 c2 chain immunostaining positive cells was less than 5% in B group and over than 5% in C group which there were significantly differences between these two groups. CONCLUSIONS: Isolated immunohistochemical study of type IV collagen does not clearly define that a lesion is invasive or non-invasive and evaluation of Ln-332 c2 chain expression (cut-off 5%) may be useful as a marker for description of biological differences and diagnosis of OVC from well-differentiated OSCC, especially in doubtful cases.


  J Oral Pathol Med (2011) 40: 167–173

نفرات برتر مقاله پژوهشی بیماریهای دهان و فک و صورت

.

نفر اول مقاله پژوهشی بیماریهای دهان و فک و صورت

  Evaluation of the diagnostic value of a Modified Liquid-Based Cytology using OralCDx ® Brush in early detection of oral potentially malignant lesions and oral cancer   


Zahra Delavarian, Nooshin Mohtasham, Pegah Mosannen-Mozaffari*, Atessa Pakfetrat

  Mohammad-Taghi Shakeri, Rasoul Ghafoorian-Maddah   

  * Assistant Professor of Oral Medicine, Dental Research Center of Mashhad Dental School,Mashhad University of Medical Sciences

  

  

  Abstract  

  Objectives: To determine diagnostic value of modified Liquid Based Brush Biopsy technique.

  Study design: 26 oral premalignant and malignant lesions in 25 patients (12 females; 54.23±19.77 years and 13 males; 53.77±15.43 years) underwent Modified (Liquid Based) Brush Biopsy and scalpel biopsy simultaneously from the same area.

  Results: There were 16 positive and 10 negative brush biopsy results, with no inadequate readings. Histological findings were compatible with oral leukoplakia (n=5)with dysplasia, Oral lichen planus and lichenoid reaction (n=7) (with or without dysplasia)oral squamous cell carcinoma(n=11), verrucous carcinoma (n=1) and granular cell tumors (n=2). Sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, positive diagnostic likelihood ratio (LR+) and negative diagnostic likelihood ratio(LR-) were 88.8%,100%,100% , 80%, infinity and 0.11 respectively (no false positive results).

  Conclusion: It is the first attempt to do LBC (liquid based cytology) with a specialized oral brush. Our results show that modified technique is a useful tool for screening of oral premalignant and malignant lesions.


  Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2010 Sep 1;15 (5):671-6.

نفرات برتر مقاله پژوهشی پروتزهای دندانی

.

نفر اول مقاله پژوهشی پروتزهای دندانی

  

  Characteristics of anatomical landmarks in the mandibular interforaminal region:

  A cone-beam computed tomography study   


 

  Fereidoun Parnia, Elnaz Moslehifard *, Ali Hafezeqoran, Farhang Mahboub, Haniye Mojaver-Kahnamoui   

  * Assistant professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

 

  

  Abstract  

  Objectives: This study was conducted to assess appearance, visibility, location and course of anatomical landmarks in mandibular interforaminal region using cone-beam computed tomography (CBCT).

  Study design: A total of 96 CBCT examinations was re-evaluated to exploit anatomical landmarks. The examinations used the Promax 3D CBCT unit. A sole examiner carried out all the measurements. Visibilities of the anatomical landmarks were scored using a four-point rating scale.

  Results: The mandibular foramen, anterior loop, incisive canal and lingual foramen were observed in 100,84,83,49 % of the images, respectively. The mean size, diameter and width of anterior loop, incisive canal and lingual foramen were obtained 3.54± 1.41, 1.47±0.50 and 0.8 ± 0.09mm, respectively.

  Conclusion: It is not safe to recommend any definite distance mesially from the mental foramen. The diameter of the canals and foramens should be determined on a case-by-case basis to exploit the appropriate location for each individual.


  Med Oral Patol Oral Cir Bucal

 نفرات برتر مقاله پژوهشی پریودنتولوژی

.

 نفر اول مقاله پژوهشی پریودنتولوژی

 

  A Clinical and Histologic Evaluation of Gingival Fibroblasts Seeding on a

  Chitosan-Based Scaffold and Its Effect on the Width of Keratinized Gingiva in Dogs 

  


 

  Ghogha Lotfi, Mohammad Ali Shokrgozar,* Rasoul Mofid, Fatemeh Mashhadi Abbas, Farzin Ghanavati, Alireza Akbarzadeh Bagheban, Ramin Pajoum Shariati

  * National Cell Bank of Iran, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran.

 

  Abstract

  Background: Finding biocompatible matrix materials capable of enhancing the procedures of gingival augmentation is a major concern in periodontal research. This has prompted the investigation of a safe grafting technique by means of synthetic or natural polymers. The objective of this study is to examine the effect of a gingival fibroblast cultured on a naturally derived (i.e., chitosan-based) scaffold on the width of keratinized gingiva in dogs.

  Methods: Gingival fibroblasts were cultured from a small portion of hard palates of five dogs. A bilayered chitosan scaffold was seeded with the gingival fibroblasts and transferred to dogs. Surgery was performed bilaterally, and the regions were randomly divided into two groups: chitosan only (control site) and chitosan + fibroblast (test site). Periodontal parameters, including probing depth and width of keratinized and attached gingiva, were measured at baseline and 3 months after surgery. A histologic evaluation was also performed on the healed grafted sites.

  Results: Comparison of width of keratinized and attached gingival in control and test sites showed that the mean width of keratinized and attached gingiva increased in each group after surgery. However, the difference between control and test groups was not statistically significant. Concerning the existence of the keratinized epithelium, exocytosis, and epithelium thickness, no significant difference was observed in test and control sites. The difference was significant in relation to rete ridge formation.

  Conclusion: The tissue-engineered graft consisting of chitosan + fibroblast was applied to gingival augmentation procedures and generated keratinized tissue without any complications usually associated with donor-site surgery.


  J Periodontol 2011;82:1367-1375.

نفرات برتر مقاله پژوهشی دندانپزشکی ترمیمی

.

نفر اول مقاله پژوهشی دندانپزشکی ترمیمی

 

  Hydroxyapatite nanorods as novel fillers for improving the properties of dental adhesives: Synthesis and application

 


  Mehdi Sadat-Shojai, Mohammad Atai,* Azizollah Nodehi, Leila Nasiri Khanlar

  * Iran Polymer and Petrochemical Institute (IPPI)Tehran, Iran.

  

  

  Abstract

  Objectives: This study evaluates the hypothesis that the incorporation of fibrous hydroxyapatite nanoparticles with high crystallinity and high aspect ratio, synthesized by hydrothermal method, into an experimental ethanol-based one-bottle dentin adhesive, improves the mechanical properties of the adhesive layer, and accordingly increases the bond strength to dentin.

  Methods: Hydroxyapatite nanorods were synthesized using a simple hydrothermal procedure. First, the HPO4 2-containing solution was added drop-wise into the Ca2+-containing solution while the molar ratio of Ca/P was adjusted at 1.67. The HAp precursor was then treated hydrothermally at 200 ◦ C for 60 h. The resulting powderwas characterized using XRD, FTIR, SEM, TEM, and EDXA. The synthesized HAp nanorods were added to an experimental one-bottle dentin adhesive followed by the characterization of the filled adhesive. The diametral tensile strength, flexural strength, flexural modulus, and the microshear bond strength to the dentin of human premolars of seven adhesive systems containing different nanorod contents were evaluated. The distribution of the filler was determined using EDX-mapping. The depth of cure was also evaluated using scraping technique. Moreover, after microshear testing, the fracture cross-section was observed using SEM to determine the mode of failure involved. The colloidal stability was studied using a separation analyzer and also zeta potential measurement. Data were analyzed using one-way analysis of variance followed by the Tukey test.

  Results: The results confirmed the high purity, high crystallinity, and high aspect ratio of synthesized HAp nanorods. The diametral tensile strength of nanorod containing adhesive system appeared to increase when 0.2–0.5 wt.% HAp nanorods were incorporated (p < 0.05). A similar trend was observed in the flexural test providing higher flexural strength at filler contents of 0.2–0.5 wt.% while flexural modulus remained unchanged. The highest microshear bond strength was also obtained at 0.2 wt.% filler content (p < 0.05). The improved properties of the new adhesive system might be due to the high crystallinity and high aspect ratio of the nanorods. SEM observation of debonded surfaces revealed that most specimens showed an adhesive failure from the adhesive–dentin interface. Energy dispersive X-ray (EDX) mapping confirmed the uniform distribution of nanorods in the adhesive matrix. The colloidal stability. studies indicated that synthesized hydroxyapatite nanorods have high colloidal stability in the dental adhesive solution. Indeed, the nanorods are well dispersed and protected from aggregation by their high surface charge confirmed by zeta potential measurement.

  Significance: Hydroxyapatite-based composites have shown promising bioactivity. However, the knowledge about the influence of the nano-sized HAp on the properties of the dental materials, especially dentin bonding adhesives, is yet insufficient. The nanorod containing adhesive system presented here might be considered to have practical applications in dental clinics.


  dental materials 26 (2010): 471–482

 نفرات برتر مقاله پژوهشی جراحی دهان و فک و صورت

.

 نفر اول مقاله پژوهشی جراحی دهان و فک و صورت

 

  Implant Placement in Patients with Oral Bisphosphonate Therapy: A Case Series


  Ghasem Omati Shabestari, Yadollah Soleimani Shayesteh, Arash Khojasteh, Marzieh Alikhasi,*

  Neda Moslemi, Amin Aminian, RezaMasaeli, Behnam Eslami, Nathaniel S.

  * Assistant professor, Tehran University of Medical Science, Prosthodontics and Dental Research Center, Tehran, Iran.

  

  

  Abstract

  Background: Although the effect of bisphosphonates on dental implant osseointegration is not clear, dental implant failures attributable to oral bisphosphonate therapy have been reported in patients with osteoporosis.

  Purpose: The aim of this study was to evaluate implant survival in patients with a history of bisphosphonate therapy in a retrospective survey. Materials and Methods: A total of 46 ITI implants placed in 21 osteoporotic patients (females; average age 53 years, range 42–79 years) were evaluated with regard to probing depth, mobility, thread exposure, and bleeding on probing. All patients were under oral bisphosphonate therapy.

  Results: None of implants showed mobility and all patients could be considered free from peri-implantitis. Time of bisphosphonate therapy before and after implant insertion showed no statistically significant influence on PD, BOP, and TE. Likewise, implant location, prosthetic type, and opposing dentition had no statistically significant influence on the clinical and radiological parameters of implants.

  Conclusion: Within the limitations of this study, it could be concluded that neither being on oral bisphosphonate treatment before implant placement nor starting bisphosphonate therapy after implant installation might jeopardize the successful osseointegration and clinical and radiographic condition of the implants.

     Clin Implant Dent Relat Res. 2010 Sep;12(3):175-80.


نفرات برتر مقاله پژوهشی رادیولوژی دندان و فک و صورت

.

نفر اول مقاله پژوهشی رادیولوژی دندان و فک و صورت

 

  Value of cone beam CT in detection of dental root fractures


  Zahra Dalili Kajan,* Mehran Taromsari

  *Department of Maxillofacial Radiology, Faculty of Dentistry, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

 

  Abstract

  Objective: The primary objective of this investigation was to evaluate the detection of root fracture using cone beam CT (CBCT) images and compare these findings with real samples of extracted teeth. A second aim was to determine the importance of reconstructed images in the diagnosis of root fracture.

  Methods: Conventional periapical radiographs and CBCT images of 10 cases, each with a suspected diagnosis of root fracture, were evaluated in accordance with a pre-established scoring system by a maxillofacial radiologist who was unaware of the clinical symptoms of the patients. Then, the radiologist and an endodontist, aware of patient symptomatology, performed a second evaluation by cross-comparison of these images with clinical findings. Final patient results were based on direct visualization of each extracted tooth and its colourization.

  Results: CBCT shows good potential for use in the detection of root fracture as it ensures a high level of diagnostic score accuracy. Reconstructed axial views were more effective in confirming specific diagnoses than other reconstructed views. Combining the clinical and radiographic findings further improved the results.

  Conclusions: CBCT can be an ideal alternative in the diagnosis of root fracture in the field of endodontics. This option may also increase assurance of dentists and oral surgeons obtaining an accurate diagnosis of their patients’ problems and help decrease the potential failure of treatment and/or the prescription of unwarranted dental procedures.


  Dentomaxillofacial Radiology (2012): 41, 3–10

نفرات برتر مقاله پژوهشی دندانپزشکی کودکان

.

نفر اول مقاله پژوهشی دندانپزشکی کودکان  

  Effect of Chlorhexidine Pretreatment on the Stability of Salivary Lactobacilli Probiotic in Six- to Twelve-Year-Old Children : A Randomized Controlled Trial

  


  Naser Asl- Aminabadi ,* Leila Erfanparast , Akram Ebrahimi , Sina Gertasi- Oskouei.

  * Department of Pediatric Dentistry, Tabriz University of Medical Sciences, Iran

  

  

  Abstract

  This study aimed to investigate the efficacy of chlorhexidine mouthwash disinfection on the stability of lactobacilli probiotic. This study involved 105 children in 3 groups. Subjects in group A received chlorhexidine for 2 weeks, subjects of group B received probiotic yogurt containing Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) at a concentration of 2 × 10(8) colony-forming units per gram for 3 weeks, and subjects in group C received chlorhexidine in the same manner as group A and 24 h after cessation, they received probiotic yogurt in the same manner as group B. Salivary Streptococcus mutans (SM) and LGG were counted at baseline, 24 h, 1 week and 5 weeks after each intervention in all groups. The SM count was reduced 24 h after cessation of chlorhexidine in group A (p < 0.001), and was steady for 5 weeks (p < 0.05). In group B, SM counts did not show significant differences 5 weeks after ending the intake of the probiotic (p > 0.05); LGG counts increased (p < 0.001), but were not steady over 5 weeks. In group C, a significant reduction in SM count was recorded, and the reduced count was steady for 5 weeks; a significant increase in LGG counts was registered (p < 0.001), which was steady for 5 weeks. Intergroup comparison showed a significant increase in LGG counts in groups B and C; however, this increase was not steady in group B. Chlorhexidine treatment before probiotic intake induced more stable colonization with LGG strains than probiotic alone.


  Caries Res. 2011;45(2):148-54.

نفرات برتر مقاله پژوهشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

.

نفر اول مقاله پژوهشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

 

  Dental students’ knowledge and perceptions of non-invasive dental caries management


  Afsaneh Pakdaman,* RW Evans, E Howe.   

  *Community Oral Health, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

   

  Abstract  

  Background: An evidence-based, risk-specific, and non-invasive modality for caries management was implemented in the University of Sydney dentistry curriculum. This study reviews its impact on student learning outcomes and their perceptions of the efficacy of a risk-based caries management.

  Methods: One hundred and nine Year 3 and Year 4 students were invited to complete a questionnaire to assess their understanding of the protocols and their perceptions of both the education process and value of the non-invasive treatment modality.

  Results: A response rate of 93% Year 3 and 46% Year 4 students was obtained. They correctly identified high and low risk cases but Year 3 students were inclined to misclassify medium risk cases. Most understood correctly that enamel lesions should be arrested and remineralized but were often more radical in dealing with dentine lesions. Students who believed the protocols were useful and who spent more time on preventive care were less likely to restore enamel and dentine lesions.

  Conclusions: A modest level of knowledge concerning application of the non-invasive caries management system to paperbased clinical case studies was demonstrated. Protocol misinterpretation may reflect inconsistent instruction by some clinical tutors. It is hoped that the promulgation of evidence-based dentistry will overcome these barriers in future.


  Australian Dental Journal 2010; 55: 28–36

نفرات برتر کتب ترجمه شده

.

رتبه دوم ترجمه

  جراحی دهان

  

  ترجمه و تالیف : احمد متقی، ابوالفتح حسین زاده، الهام زمانی

  انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) – 1390

  

  

  رشته جراحی دهان و فک و صورت از لحاظ وسعت و تنوع مطالب، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و روند سریع رشد آن در زمینه تئوری و تکنیک‌های جراحی ایجاب می‌کند که دندانپزشکان خود را با پیشرفت‌های جدید وفق داده و همگام با زمان حرکت نمایند. کتاب حاضر رئوس عناوین آموزشی رشته جراحی را به زبان ساده و فشرده ، به صورت گام به گام و همراه با تصاویر آموزنده که حاصل ترجمه کتاب جراحی دهان، نوشته آقای Fragiskos در سال 2007 می‌باشد، برای دانشجویان رشته دندانپزشکی بیان می‌کند و دور از واقعیات و تجربیات مترجمین نمی‌باشد و به گونه‌ای است که دانشجویان را از جزوه‌نویسی بی نیاز ساخته و در عین حال، برای همکاران دندانپزشک نیز که به این رشته علاقه مند هستند می‌تواند مرجعی سودمند باشد. در ضمن به منظور درک بهتر ، مطالبی توسط مترجمان و مؤلفان در ادامه متن اصلی اضافه شده و یا در صورت مغایرت با متن اصلی کتاب به صورت زیرنویس توضیح داده شده است.


.

رتبه سوم ترجمه

  درمانهای رایج در ارتودنسی

  

  مترجمین : دکتر سهیل سالاری، دکتر یاسمن بزرگ نیا، رزیدنت های ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی مشهد

  زیر نظر : دکتر فرزین هروی

  انتشارات آستان قدس رضوی – 1390

  

  

  «درمانهای رایج در ارتودنسی» در نوع خود نخستین کتابی است که به مباحث در حال گسترش و پیشرفت علم ارتودنسی و ارتباط آنها با درمان مطلوب بیماران می‌پردازد و به گونه‌ای طراحی شده است که یک مرجع مدرن و روشن برای ارتودنتیست‌ها و دندانپزشکان عمومی باشد و دسترسی آنها به مفاهیم نوین ارتودنسی را فراهم آورد. نخبگان و پیشروهای هر مبحثی گرد هم آمده‌اند، تا اصول ارتودنسی نوین را در یک کتاب کامل ارائه نمایند. فصول این کتاب راهنمای بسیار خوبی برای خواننده در زمینه تشخیص و طرح ریزی درمان، درمان ناهنجاریهای عرضی، عمودی و قدامی-خلفی، درمان بیماران بزرگسال و پیچیده و کاربردهای زیست پزشکی در درمان ارتودنسی است.

  یک مبحث مهم که در این کتاب به آن پرداخته شده است، درمان بیماران بزرگسال است. از آنجایی که بیماران بزرگسال بیشتری جویای درمان ارتودنسی هستند، امروزه یک ارتودنتیست بایستی درک خوبی از بهترین راهکارهای درمانی این بیماران داشته باشد. بخش سوم این کتاب ، «درمان بیماران بزرگسال و موارد پیچیده» ، بر درمان بیماران بزرگسال و مشکلات و مسایل مرتبط با آن تمرکز دارد.


نفرات برتر کتب تالیف شده

.

رتبه دوم تالیف

  تست‌های حیاتی پالپ : کمکهای مؤثر تشخیصی در اندودنتیکس

 


 

  مؤلفین : حمید جعفرزاده، پل ابوت، پل روزنبرگ، جونیچیرو کینوشیتا، کریستوفر آدوی، نفیسه دستمالچی

  انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد زمستان 1389

 

 

  این کتاب حاصل تلاش یک تیم علمی از کشورهای ایران، استرالیا، آمریکا، ژاپن و نیجریه است. هدف از تالیف این کتاب، ارائه یک مجموعه کامل در مورد تست‌های حساسیت و وایتالیتی پالپ می‌باشد. این مجموعه به زبان انگلیسی و به صورت پنج مقاله مروری جداگانه در ژورنال انجمن اندودنتیست‌های آمریکا و ژورنال انجمن اندودنتیست‌های بریتانیا به چاپ رسیده است. این کتاب که می‌تواند مورد استفاده دانشجویان دندانپزشکی، دندان پزشکان عمومی و متخصصین اندودنتیکس قرار گیرد در پنج فصل نگاشته شده است: در فصل اول با عنوان مقدمه و کلیات سعی شده اطلاعات عمومی و پیش زمینه‌های لازم برای درک بهتر مکانیسم تست‌ها و تفسیر آنها ذکر شود. در فصل دوم، تست‌های حرارتی شامل تست‌های سرما و گرما تشریح شده است. علاوه بر تشریح انواع این تست‌ها مکانیسم اثر تست‌ها و نکات تکنیکی مهم مورد استفاده در آنها ذکر شده و سعی شده است در حد امکان کاربردی بودن مطالب در نظر گرفت شود. فصل سوم در مورد تست الکتریکی و تست حفره می‌باشد. مبانی فیزیولوژیک تست الکتریکی، انواع پالپ تسترها، تکنیک‌های کاربرد و عوامل مداخله گر در انجام تست الکتریکی از مهمترین زیرعنوان‌های این فصل است. علاوه بر تست الکتریکی نکات مهم در مورد تست حفره نیز در پایان این فصل گنجانده شده است.

  این فصل پایان مطالب مربوط به تست‌های حساسیت است. از فصل چهارم وارد مباحث مربوط به تست‌های وایتالیتی می‌شویم و با پالس اکسیمتری شروع می‌کنیم که در همین فصل مورد بحث قرار می‌گیرد. در فصول پنج و شش هم مهمترین و کاربردی‌ترین مطالب به ترتیب در مورد لیزر داپلر فلومتری و اندازه‌گیری دمای دندان به عنوان دو روش تشخیص وایتالیتی دندان مطرح می‌شوند.

.

رتبه سوم تالیف

  فرآورده های بهداشتی دهان و دندان (1)

  خمیردندانها- دهانشویه‌ها- جویدنی‌ها

 


  مؤلفین : دکتر احمد مقاره عابد، دکتر رضا بیرنگ، اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بهار 1390

  

  

  سفارش و تاکید دین مبین اسلام و ائمه معصومین بر حفظ و مراقبت از سلامتی جسم به عنوان یک موهبت الهی، همراه با توسعه علم دندانپزشکی در کشور ما، به ویژه به کارگیری روشهای پیشرفته ترمیم و یا بازسازی دندانهای از دست رفته از یک سو و افزایش تمایل جامعه به نگهداری دندانهای طبیعی و ارتقای سلامتی دهان و دندانها از سوی دیگر، باعث گردیده است تا به تدریج اهمیت به کارگیری و استفاده از وسایل و یا روشهای بهداشتی دهان و دندان، نظیر: مسواک، خمیر دندانها و دهانشویه‌ها نیز افزایش یابد و دندانپزشکان و حتی بسیاری از مردم جامعه، به دنبال کسب اطلاعات مفید درباره این گونه محصولات باشند. بنابراین، ضرورت وجود منابعی که بتواند به نحو علمی و واقع بینانه و دور از جنجال‌های تبلیغاتی نسبت به معرفی انواع فرآورده‌های بهداشتی دهان و دندانها اقدام نمایند، بیش از پیش احساس می‌گردد. از طرفی، به رغم اهمیت بسیار زیاد امر بهداشت و پیشگیری از بیماریهای شایع دهان و دندانها نظیر پوسیدگی‌های دندانی و بیماریهای پریودنتال در مقایسه با سایر اقدامات تکنیکی دندانپزشکی، کمتر کتاب و یا نشریه‌ای در این زمینه در کشور ما منتشر گردیده است. با توجه به این نقصان، یک وظیفه حرفه‌ای و اخلاقی بر دوش اساتید و دست اندرکاران امر دندانپزشکی قرار دارد که به این امر مهم همت گمارند. بر اساس این احساس وظیفه، ما بر آن شدیم تا با گردآوری و تدوین مطالب پیرامون بخشی از فرآورده‌های مرتبط با بهداشت دهان و دندان، که شامل خمیردندانها، دهان شویه‌ها و جویدنی‌ها می‌گردد، قدمی هر چند کوچک در راه توسعه و گسترش فرهنگ بهداشت و پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان و ارتقای سطح آگاهی شاغلین دندانپزشکی برداریم.


هیأت اجرایی و شورای سیاستگذاری

 1. دکتر فریده گرامی پناه، دبیر یازدهمین جشنواره علمی پژوهشی دندانپزشکی شهید دکتر احمد هدایت
 2. دکتر  فرشته بقایی، دبیر شورای مرکزی جامعه اسلامی دندانپزشکان
 3. دکتر حسین افشار، نماینده دبیر در هیئت اجرایی جشنواره
 4. دکتر حشن رزمی، نماینده دبیر در هیئت اجرایی جشنواره
 5. دکتر علی تاجرنیا،عضو هیئت اجرایی یازدهمین جشنواره و نماینده جامعه اسلامی دندانپزشکان
 6. دکتر حسین لباف، عضو هیئت اجرایی یازدهمین جشنواره و نماینده جامعه اسلامی دندانپزشکان
 7. دکتر محسن امین سبحانی، عضو هیئت اجرایی یازدهمین جشنواره و نماینده انجمن دندانپزشکی ایران
 8. دکتر آرش زاهدی، عضو هیئت اجرایی یازدهمین جشنواره و نماینده انجمن دندانپزشکی ایران
 9. دکتر محسن شیرازی، رئیس هیئت مدیره انجمن ارتودنتیستهای ایران
 10. دکتر حسن رزمی، رئیس هیئت مدیره انجمن اندودنتیست های ایران
 11. دکتر مهناز صاحب جمعی،رئیس هیئت مدیره انجمن بیماری های دهان و تشخیص ایران
 12. دکتر محمد اسلامی، رئیس هیئت مدیره انجمن آسیب شناسی فک و دهان و صورت ایران
 13. دکتر کاوه سیدان، رئیس هیئت مدیره انجمن پروستودنتیست های ایران
 14. دکتر سید حسین مرتضوی، رئیس هیئت مدیره انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران
 15. دکتر مهیار شهبازی مقدم، رئیس هیئت مدیره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی ایران
 16. دکتر مجتبی وحید گلپایگانی، رئیس هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
 17. دکتر مهرداد پنج نوش، رئیس هیئت مدیره انجمن رادیولوژی دهان و فک و صورت ایران
 18. دکتر بهزاد هوشمند، رئیس هیئت مدیره انجمن علمی تخصصی پریودنتولوژی ایران
 19. دکتر مهدی نصیبی، رئیس هیئت مدیره انجمن علمی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ایران
 20. دکتر اکبر فاضل، دبیرشورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   
  و با تشکر از همکاری صمیمانه دکتر سید شجاع الدین شایق، دکتر محمد جعفریان، دکتر بابک فرزانه و دکتر بهزاد فرخزاد


هیأت مرکزی داوران

 1.  دکتر فریده گرامی پناه، دبیر دوازدهمین جشنواره
 2. دکتر حسین افشار، نماینده دبیر در جشنواره
 3. دکتر حسن رزمی، نماینده دبیر در جشنواره
 4. دکتر محمدصادق احمد آخوندی، نماینده جامعه اسلامی دندانپزشکان
 5. دکتر علی اکبر خوشخونژاد، نماینده جامعه اسلامی دندانپزشکان
 6. دکتر مجتبی وحید گلپایگانی، نماینده جامعه اسلامی دندانپزشکان
 7. دکتر حمید عادلی نجفی، نماینده انجمن دندانپزشکی ایران
 8. دکتر  محمد اسلامی، نماینده انجمن دندانپزشکی ایران
 9. دکتر احمدرضا طلائی پور،  نماینده انجمن دندانپزشکی ایران
 10. دکتر فریبرز امینی، نماینده تام الاختیار انجمن ارتودنتیستهای ایران
 11. دکتر نوشین شکوهی نژاد، نماینده تام الاختیار انجمن اندودنتیستهای ایران
 12. دکتر آرش منصوریان، نماینده تام الاختیار انجمن بیماریهای دهان و تشخیص ایران
 13. دکتر پوریا مطهری، نماینده تام الاختیار انجمن آسیب شناسی فک و دهان و صورت ایران
 14. دکتر مهدی جوان، نماینده تام الاختیار انجمن پروستودنتیستهای ایران
 15. دکتر بهزاد هوشمند، نماینده تام الاختیار انجمن علمی تخصصی پریودنتولوژی ایران
 16. دکتر آرش خجسته، نماینده تام الاختیار انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران
 17. دکتر مراد صدقیانی، نماینده تام الاختیار انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی ایران
 18. دکتر علی کوثری، نماینده تام الاختیار انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
 19. دکتر مهرداد پنج نوش، نماینده تام الاختیار انجمن رادیولوژی دهان و فک و صورت ایران
 20. دکتر رضا یزدانی، نماینده تام الاختیار انجمن علمی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ایران


کمیته داوران تخصصی

 1. دکتر شیوا علوی، عضو کمیته داوری تخصصی ارتودنسی
 2. دکتر اصغر عبادی فر، عضو کمیته داوری تخصصی ارتودنسی
 3. دکتر غلامرضا اسلامی، عضو کمیته داوری تخصصی ارتودنسی
 4. دکتر فرامرز مجتهدزاده، عضو کمیته داوری تخصصی ارتودنسی
 5. دکتر مریم پوستی، عضو کمیته داوری تخصصی ارتودنسی
 6. دکتر براتعلی رمضان زاده، عضو کمیته داوری تخصصی ارتودنسی
 7. دکتر مرتضی عشاق، عضو کمیته داوری تخصصی ارتودنسی
 8. دکتر محمد اثنی عشری، عضو کمیته داوری تخصصی اندودانتیکس
 9. دکتر مسعود ساعتچی، عضو کمیته داوری تخصصی اندودانتیکس
 10. دکتر محمدحسین نکوفر، عضو کمیته داوری تخصصی اندودانتیکس
 11. دکتر علیرضا عدل، عضو کمیته داوری تخصصی اندودانتیکس
 12. دکتر حمید جعفرزاده، عضو کمیته داوری تخصصی اندودانتیکس
 13. دکتر سعید رحیمی، عضو کمیته داوری تخصصی اندودانتیکس
 14. دکتر آتس سا پاک فطرت، عضو کمیته داوری تخصصی بیماریهای دهان و فک و صورت
 15. دکتر کتایون برهان مجابی، عضو کمیته داوری تخصصی بیماریهای دهان و فک و صورت
 16. دکتر مریم ربیعی، عضو کمیته داوری تخصصی بیماریهای دهان 
 17. دکتر مینا مطلب نژاد، عضو کمیته داوری تخصصی بیماریهای دهان 
 18. دکتر فرزانه آقاحسینی، عضو کمیته داوری تخصصی بیماریهای دهان 
 19. دکتر جلیل بیت اللهی، عضو کمیته داوری تخصصی بیماریهای دهان 
 20. دکتر سودابه سرگلزایی، عضو کمیته داوری تخصصی پاتولوژی دهان و فک و صورت
 21. دکتر مریم سید مجیدی، عضو کمیته داوری تخصصی پاتولوژی دهان و فک و صورت
 22. دکتر آزاده اندیشه تدبیر، عضو کمیته داوری تخصصی پاتولوژی دهان و فک و صورت
 23. دکتر جهانفر جهانبانی، عضو کمیته داوری تخصصی پاتولوژی دهان و فک و صورت
 24. دکتر محمد رضوی، عضو کمیته داوری تخصصی پاتولوژی دهان و فک و صورت
 25. دکتر مهدی عاشوری، عضو کمیته داوری تخصصی پاتولوژی دهان و فک و صورت
 26. دکتر امید صوابی اصفهانی، عضو کمیته داوری تخصصی پروتزهای دندانی
 27. دکتر امیر فیاض، عضو کمیته داوری تخصصی پروتزهای دندانی
 28. دکتر ساره حبیب زاده، عضو کمیته داوری تخصصی پروتزهای دندانی
 29. دکتر جعفر قره چاهی، عضو کمیته داوری تخصصی پروتزهای دندانی
 30. دکتر فریبا صالح صابر، عضو کمیته داوری تخصصی پروتزهای دندانی
 31. دکتر مهرو وجدانی، عضو کمیته داوری تخصصی پروتزهای دندانی
 32. دکتر مهدی کدخدازاده، عضو کمیته داوری تخصصی پریودنتولوژی
 33. دکتر رخساره صادقی، عضو کمیته داوری تخصصی پریودنتولوژی
 34. دکتر سعید  سادات منصوری، عضو کمیته داوری تخصصی پریودنتولوژی
 35. دکتر مهرداد برکتین، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
 36. دکتر نرگش پناهنده، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
 37. دکتر سیاوش اسکویی، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
 38. دکتر سعید نعمتی، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
 39. دکتر سعید دولو، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
 40. دکتر جمشید باقری، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
 41. دکتر عبدالرضا داوری، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
 42. دکتر محمد جعفریان، عضو کمیته داوری تخصصی جراحی دهان و فک و صورت
 43. دکتر سعید نظافتی، عضو کمیته داوری تخصصی جراحی دهان و فک و صورت
 44. دکتر علی خلیقی سیگارودی، عضو کمیته داوری تخصصی جراحی دهان و فک و صورت
 45. دکتر علی پیمانی، عضو کمیته داوری تخصصی جراحی دهان و فک و صورت
 46. دکتر شعله شهیدی،عضو کمیته داوری تخصصی جراحی دهان و فک و صورت
 47. دکتر ماهرخ ایمانی مقدم، عضو کمیته داوری تخصصی رادیولوژی دندان و فک و صورت
 48. دکتر مهناز شیخی، عضو کمیته داوری تخصصی رادیولوژی دندان و فک و صورت
 49. دکتر حوریه باشی زاده، عضو کمیته داوری تخصصی رادیولوژی دندان و فک و صورت
 50. دکتر یاسمن خیراندیش، عضو کمیته داوری تخصصی رادیولوژی دندان و فک و صورت
 51. دکتر سینا حقانی فر، عضو کمیته داوری تخصصی رادیولوژی دندان و فک و صورت
 52. دکتر بهجت الملوک عجمی، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی کودکان
 53. دکتر سارا توسلی، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی کودکان
 54. دکتر مهدی شهرابی، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی کودکان
 55. دکتر بهشته ملک افضلی، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی کودکان
 56. دکتر شهرام مشرفیان، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی کودکان
 57. دکتر وجیهه السادات مرتضوی، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی کودکان
 58. دکتر علی گلکاری، عضو کمیته داوری تخصصی سلامت دهان و.دندانپزشکی ایران
 59. دکتر طیبه ملک محمدی، عضو کمیته داوری تخصصی سلامت دهان و دندانپزشکی ایران
 60. دکتر هادی قاسمی، عضو کمیته داوری تخصصی سلامت دهان و دندانپزشکی ایران
 61. دکتر زهرا سیدمعلمی، عضو کمیته داوری تخصصی سلامت دهان و دندانپزشکی ایران


همکاران اجرایی

 1. آقای سیف الله بهارلو
 2. آقای محمدعلی صحت
 3. آقای احسان صدری
 4. خانم مریم ابراهیمی زاده
 5. خانم فاطمه پاسیان
 6. آقای عبدالله سلیمی


بایگانی مطالب:

مطالب کدام بخش سایت بیشتر مورد نیاز شماست؟
پرسش و پاسخ
جشنواره شهید هدایت
کلینیک تخصصی دندانپزشکی
مجله علمی
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی
نیازمندیها
   
:. کل کاربران ثبت شده: 172
:. کاربران حاضر در وبگاه: 0
:. میهمانان در حال بازدید: 110
:. تمام بازدید‌ها: 11769184
:. بازدید 24 ساعت قبل: 4239

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جامعه اسلامی دندانپزشکان می باشد.

صفحه اصلی | درباره ما | ارتباط با ما | نقشه سایت

Created in : 0.04 seconds with 78 queries by YEKTAWEB