نام کاربری :
رمز عبور :
  به خاطر بسپار
کلمه عبور را فراموش کرده ايد؟
ثبت نام کاربر جديد
AWT IMAGE

AWT IMAGE
جشنواره سال 1391: کادر


هیأت اجرایی و شورای سیاستگذاری

 1. دکتر فریده گرامی پناه، دبیر یازدهمین جشنواره علمی پژوهشی دندانپزشکی شهید دکتر احمد هدایت
 2. دکتر  فرشته بقایی، دبیر شورای مرکزی جامعه اسلامی دندانپزشکان
 3. دکتر حسین افشار، نماینده دبیر در هیئت اجرایی جشنواره
 4. دکتر حشن رزمی، نماینده دبیر در هیئت اجرایی جشنواره
 5. دکتر علی تاجرنیا،عضو هیئت اجرایی یازدهمین جشنواره و نماینده جامعه اسلامی دندانپزشکان
 6. دکتر حسین لباف، عضو هیئت اجرایی یازدهمین جشنواره و نماینده جامعه اسلامی دندانپزشکان
 7. دکتر محسن امین سبحانی، عضو هیئت اجرایی یازدهمین جشنواره و نماینده انجمن دندانپزشکی ایران
 8. دکتر آرش زاهدی، عضو هیئت اجرایی یازدهمین جشنواره و نماینده انجمن دندانپزشکی ایران
 9. دکتر محسن شیرازی، رئیس هیئت مدیره انجمن ارتودنتیستهای ایران
 10. دکتر حسن رزمی، رئیس هیئت مدیره انجمن اندودنتیست های ایران
 11. دکتر مهناز صاحب جمعی،رئیس هیئت مدیره انجمن بیماری های دهان و تشخیص ایران
 12. دکتر محمد اسلامی، رئیس هیئت مدیره انجمن آسیب شناسی فک و دهان و صورت ایران
 13. دکتر کاوه سیدان، رئیس هیئت مدیره انجمن پروستودنتیست های ایران
 14. دکتر سید حسین مرتضوی، رئیس هیئت مدیره انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران
 15. دکتر مهیار شهبازی مقدم، رئیس هیئت مدیره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی ایران
 16. دکتر مجتبی وحید گلپایگانی، رئیس هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
 17. دکتر مهرداد پنج نوش، رئیس هیئت مدیره انجمن رادیولوژی دهان و فک و صورت ایران
 18. دکتر بهزاد هوشمند، رئیس هیئت مدیره انجمن علمی تخصصی پریودنتولوژی ایران
 19. دکتر مهدی نصیبی، رئیس هیئت مدیره انجمن علمی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ایران
 20. دکتر اکبر فاضل، دبیرشورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   
  و با تشکر از همکاری صمیمانه دکتر سید شجاع الدین شایق، دکتر محمد جعفریان، دکتر بابک فرزانه و دکتر بهزاد فرخزاد


هیأت مرکزی داوران

 1.  دکتر فریده گرامی پناه، دبیر دوازدهمین جشنواره
 2. دکتر حسین افشار، نماینده دبیر در جشنواره
 3. دکتر حسن رزمی، نماینده دبیر در جشنواره
 4. دکتر محمدصادق احمد آخوندی، نماینده جامعه اسلامی دندانپزشکان
 5. دکتر علی اکبر خوشخونژاد، نماینده جامعه اسلامی دندانپزشکان
 6. دکتر مجتبی وحید گلپایگانی، نماینده جامعه اسلامی دندانپزشکان
 7. دکتر حمید عادلی نجفی، نماینده انجمن دندانپزشکی ایران
 8. دکتر  محمد اسلامی، نماینده انجمن دندانپزشکی ایران
 9. دکتر احمدرضا طلائی پور،  نماینده انجمن دندانپزشکی ایران
 10. دکتر فریبرز امینی، نماینده تام الاختیار انجمن ارتودنتیستهای ایران
 11. دکتر نوشین شکوهی نژاد، نماینده تام الاختیار انجمن اندودنتیستهای ایران
 12. دکتر آرش منصوریان، نماینده تام الاختیار انجمن بیماریهای دهان و تشخیص ایران
 13. دکتر پوریا مطهری، نماینده تام الاختیار انجمن آسیب شناسی فک و دهان و صورت ایران
 14. دکتر مهدی جوان، نماینده تام الاختیار انجمن پروستودنتیستهای ایران
 15. دکتر بهزاد هوشمند، نماینده تام الاختیار انجمن علمی تخصصی پریودنتولوژی ایران
 16. دکتر آرش خجسته، نماینده تام الاختیار انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران
 17. دکتر مراد صدقیانی، نماینده تام الاختیار انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی ایران
 18. دکتر علی کوثری، نماینده تام الاختیار انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
 19. دکتر مهرداد پنج نوش، نماینده تام الاختیار انجمن رادیولوژی دهان و فک و صورت ایران
 20. دکتر رضا یزدانی، نماینده تام الاختیار انجمن علمی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ایران


کمیته داوران تخصصی

 1. دکتر شیوا علوی، عضو کمیته داوری تخصصی ارتودنسی
 2. دکتر اصغر عبادی فر، عضو کمیته داوری تخصصی ارتودنسی
 3. دکتر غلامرضا اسلامی، عضو کمیته داوری تخصصی ارتودنسی
 4. دکتر فرامرز مجتهدزاده، عضو کمیته داوری تخصصی ارتودنسی
 5. دکتر مریم پوستی، عضو کمیته داوری تخصصی ارتودنسی
 6. دکتر براتعلی رمضان زاده، عضو کمیته داوری تخصصی ارتودنسی
 7. دکتر مرتضی عشاق، عضو کمیته داوری تخصصی ارتودنسی
 8. دکتر محمد اثنی عشری، عضو کمیته داوری تخصصی اندودانتیکس
 9. دکتر مسعود ساعتچی، عضو کمیته داوری تخصصی اندودانتیکس
 10. دکتر محمدحسین نکوفر، عضو کمیته داوری تخصصی اندودانتیکس
 11. دکتر علیرضا عدل، عضو کمیته داوری تخصصی اندودانتیکس
 12. دکتر حمید جعفرزاده، عضو کمیته داوری تخصصی اندودانتیکس
 13. دکتر سعید رحیمی، عضو کمیته داوری تخصصی اندودانتیکس
 14. دکتر آتس سا پاک فطرت، عضو کمیته داوری تخصصی بیماریهای دهان و فک و صورت
 15. دکتر کتایون برهان مجابی، عضو کمیته داوری تخصصی بیماریهای دهان و فک و صورت
 16. دکتر مریم ربیعی، عضو کمیته داوری تخصصی بیماریهای دهان 
 17. دکتر مینا مطلب نژاد، عضو کمیته داوری تخصصی بیماریهای دهان 
 18. دکتر فرزانه آقاحسینی، عضو کمیته داوری تخصصی بیماریهای دهان 
 19. دکتر جلیل بیت اللهی، عضو کمیته داوری تخصصی بیماریهای دهان 
 20. دکتر سودابه سرگلزایی، عضو کمیته داوری تخصصی پاتولوژی دهان و فک و صورت
 21. دکتر مریم سید مجیدی، عضو کمیته داوری تخصصی پاتولوژی دهان و فک و صورت
 22. دکتر آزاده اندیشه تدبیر، عضو کمیته داوری تخصصی پاتولوژی دهان و فک و صورت
 23. دکتر جهانفر جهانبانی، عضو کمیته داوری تخصصی پاتولوژی دهان و فک و صورت
 24. دکتر محمد رضوی، عضو کمیته داوری تخصصی پاتولوژی دهان و فک و صورت
 25. دکتر مهدی عاشوری، عضو کمیته داوری تخصصی پاتولوژی دهان و فک و صورت
 26. دکتر امید صوابی اصفهانی، عضو کمیته داوری تخصصی پروتزهای دندانی
 27. دکتر امیر فیاض، عضو کمیته داوری تخصصی پروتزهای دندانی
 28. دکتر ساره حبیب زاده، عضو کمیته داوری تخصصی پروتزهای دندانی
 29. دکتر جعفر قره چاهی، عضو کمیته داوری تخصصی پروتزهای دندانی
 30. دکتر فریبا صالح صابر، عضو کمیته داوری تخصصی پروتزهای دندانی
 31. دکتر مهرو وجدانی، عضو کمیته داوری تخصصی پروتزهای دندانی
 32. دکتر مهدی کدخدازاده، عضو کمیته داوری تخصصی پریودنتولوژی
 33. دکتر رخساره صادقی، عضو کمیته داوری تخصصی پریودنتولوژی
 34. دکتر سعید  سادات منصوری، عضو کمیته داوری تخصصی پریودنتولوژی
 35. دکتر مهرداد برکتین، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
 36. دکتر نرگش پناهنده، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
 37. دکتر سیاوش اسکویی، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
 38. دکتر سعید نعمتی، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
 39. دکتر سعید دولو، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
 40. دکتر جمشید باقری، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
 41. دکتر عبدالرضا داوری، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
 42. دکتر محمد جعفریان، عضو کمیته داوری تخصصی جراحی دهان و فک و صورت
 43. دکتر سعید نظافتی، عضو کمیته داوری تخصصی جراحی دهان و فک و صورت
 44. دکتر علی خلیقی سیگارودی، عضو کمیته داوری تخصصی جراحی دهان و فک و صورت
 45. دکتر علی پیمانی، عضو کمیته داوری تخصصی جراحی دهان و فک و صورت
 46. دکتر شعله شهیدی،عضو کمیته داوری تخصصی جراحی دهان و فک و صورت
 47. دکتر ماهرخ ایمانی مقدم، عضو کمیته داوری تخصصی رادیولوژی دندان و فک و صورت
 48. دکتر مهناز شیخی، عضو کمیته داوری تخصصی رادیولوژی دندان و فک و صورت
 49. دکتر حوریه باشی زاده، عضو کمیته داوری تخصصی رادیولوژی دندان و فک و صورت
 50. دکتر یاسمن خیراندیش، عضو کمیته داوری تخصصی رادیولوژی دندان و فک و صورت
 51. دکتر سینا حقانی فر، عضو کمیته داوری تخصصی رادیولوژی دندان و فک و صورت
 52. دکتر بهجت الملوک عجمی، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی کودکان
 53. دکتر سارا توسلی، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی کودکان
 54. دکتر مهدی شهرابی، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی کودکان
 55. دکتر بهشته ملک افضلی، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی کودکان
 56. دکتر شهرام مشرفیان، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی کودکان
 57. دکتر وجیهه السادات مرتضوی، عضو کمیته داوری تخصصی دندانپزشکی کودکان
 58. دکتر علی گلکاری، عضو کمیته داوری تخصصی سلامت دهان و.دندانپزشکی ایران
 59. دکتر طیبه ملک محمدی، عضو کمیته داوری تخصصی سلامت دهان و دندانپزشکی ایران
 60. دکتر هادی قاسمی، عضو کمیته داوری تخصصی سلامت دهان و دندانپزشکی ایران
 61. دکتر زهرا سیدمعلمی، عضو کمیته داوری تخصصی سلامت دهان و دندانپزشکی ایران


همکاران اجرایی

 1. آقای سیف الله بهارلو
 2. آقای محمدعلی صحت
 3. آقای احسان صدری
 4. خانم مریم ابراهیمی زاده
 5. خانم فاطمه پاسیان
 6. آقای عبدالله سلیمی


بایگانی مطالب:

مطالب کدام بخش سایت بیشتر مورد نیاز شماست؟
پرسش و پاسخ
جشنواره شهید هدایت
کلینیک تخصصی دندانپزشکی
مجله علمی
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی
نیازمندیها
   
:. کل کاربران ثبت شده: 170
:. کاربران حاضر در وبگاه: 0
:. میهمانان در حال بازدید: 53
:. تمام بازدید‌ها: 10223008
:. بازدید 24 ساعت قبل: 7209

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جامعه اسلامی دندانپزشکان می باشد.

صفحه اصلی | درباره ما | ارتباط با ما | نقشه سایت

Created in : 0.05 seconds with 46 queries by YEKTAWEB