نام کاربری :
رمز عبور :
  به خاطر بسپار
کلمه عبور را فراموش کرده ايد؟
ثبت نام کاربر جديد
AWT IMAGE

AWT IMAGE
آشنایی با پایگاه: درباره ما

  

 1- تاریخچه تشکیل جامعه اسلامی دندانپزشکی ایران

  در بهمن ماه 1357 تابش انوار واسعه رحمت الهی در زندگی مردم ستمدیده و استعمار زده این مرز و بوم با ورود آن اسوه اخلاق و فضیلت و در هم کوبنده باطل، تلالویی تازه می‌یابد و جوششی را در بهداشت ایران فراهم می آورد که گویی همه افراد جامعه جانی تازه یافته‌اند. مبانی باطل جملگی فرو می‌ریزد و نور امید دلهای مخلص را پر می‌نماید. در این میان جامعه پزشکی برخوردار از این موهبت هدفگیری و جهت خدمات اجتماعی خود را در راستای رضایت الهی استوار می‌نماید و فعالیتهای تازه‌ای آغاز می‌کنند.

  در این مسیر تعدادی از دندانپزشکان شیفته انقلاب اسلامی با هدف تطبیق امور دندانپزشکی کشور با آرمانهای انقلاب اسلامی و ایجاد پیوستگی در میان همکاران و تلاش در جهت پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام به تا ٔسیس جامعه اسلامی دندانپزشکی ایران می‌نمایند.

  در بهمن 1361 اولین مجمع عمومی برگزار و در آن اولین شورای مرکزی جامعه انتخاب می‌گردد و اعلام موجودیت خود را در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 17/11/61 به چاپ می‌رسانند.

  بر اساس اساسنامه آن دوران جامعه اسلامی دندانپزشکی ایران شورای مرکزی شورای عمومی و شورای مشترک و مجمع عمومی اداره می‌گردید. شورای مرکزی عهده دار امور اجرایی، شورای عمومی عهده دار سیاست گزاری و برنامه‌ریزی و شورای مشترک مجموعه دو شورای مرکزی و عمومی بوده و وظیفه هماهنگی و نیابت از مجمع عمومی را عهده دار بوده است.

  بندهایی از مرامنامه جامعه در سالیان اولیه تشکیل به شرح زیر است:

  1-تلاش راهگشا در جهت تعمیق و گسترش انقلاب اسلامی و تقویت نظام جمهوری اسلامی با در اختیار نهادن قوه ابتکار و ابداع و ارائه خدمات به امت مستضعف و دولت جمهوری اسلامی ایران.

  2-ایجاد و گسترش زمینه ترویج عقاید، اعمال و اخلاق اسلامی

  3-ایجاد رابطه معنوی و اعتماد متقابل بین بهیار و دندانپزشک

  4-کوشش در برآوردن نیازهای جمهوری اسلامی و به خودکفایی رسانیدن جامعه در بخش متخصصین و سررشته داران خلاقیت و ابتکار علمی و رهایی از هرگونه وابستگی در رشته دندانپزشکی

  5-تلاش در جهت ارتقاء سطح بینش اسلامی، سیاسی، علمی جامعه دندانپزشکی کشور

  6-توسعه آموزشی، بهداشت و پیشگیری بیماریهای دهان و دندان در سطح کشور و ارتقاء سطح فرهنگ جامعه در خصوص مسائل بهداشتی از طریق رسانه‌های گروهی و سایر طرق در ادامه فعالیتهای جامعه به جهت داشتن یک شخصیت حقوقی این تشکیلات در سال 1369 به عنوان مؤسسه جامعه اسلامی دندانپزشکان در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت و آگهی ثبت در روزنامه رسمی مورخ 30/1/1369 منتشر گردید.

  در اساسنامه این مؤسسه موضوع مؤسسه به شرح ذیل آمده است:

  اعتلای حرفه و علم دندانپزشکی در نظام جمهوری اسلامی ایران و سعی و تلاش در جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان دندانپزشکی کشور از طریق سمینارها و کنفرانس‌های علمی در داخل کشور و شرکت در سمینارهای خارجی و گسترش بهداشت و پیشگیری بیماریهای دهان و دندان در سطح کشور و انتشار نشریه علمی با رعایت قوانین مربوطه در سال 1375 جامعه اسلامی دندانپزشکی ایران به جامعه اسلامی دندانپزشکان تغییر نام یافت و در همان سال در اداره ثبت شرکتها و کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور به ثبت رسید.

  در جلسه مجمع عمومی مورخ 2/11/76 کلیه اعضای جامعه اسلامی دندانپزشکی ایران از عضویت در آن انصراف داده و در همان جلسه ضمن موافقت با اصلاح اساسنامه و جایگزین عنوان اساسنامه جدید همگی به عضویت جامعه اسلامی دندانپزشکان درآمدند.

  تفاوت جامعه اسلامی دندانپزشکی با دندانپزشکان در این است که در تشکیلات اول کلیه حرف وابسته و دانشجویان هم می‌توانستند عضو باشند ولی در تشکیلات دوم عضویت صرفاً محدود به دندانپزشکان می‌باشد. این تغییر بیشتر به علت ضوابط حاکم بر کمیسیون ماده 10 احزاب در وزارت کشور بود که جامعه به واسطه گرفتن پروانه از این کمیسیون به این تغییر تن داد.

  از آن سال تا کنون که بیش از 15 سال می‌گذرد، جامعه اسلامی دندانپزشکان با آن اساسنامه اداره می‌شود و ارکان جامعه شامل مجمع عمومی-شورای مرکزی و بازرسین می‌باشد که بر بخش دوم سوابق آن خواهد آمد.

  

  1-تشکیلات جامعه اسلامی دندانپزشکان

  امور جامعه اسلامی دندانپزشکان از ابتدای تشکیل در سال 1361 تا سال 1369 توسط شورای مرکزی، شورای عمومی و مجمع عمومی و طی سالهای 1369 تا 1375 توسط هیا ٔت مدیره، مجمع عمومی و بازرسی و از سال 1375 تا کنون توسط شورای مرکزی، مجمع عمومی و بازرسی اداره گردیده است.

  تا کنون چهارده دوره انتخابات شورای مرکزی یا هیا ٔت مدیره در زمانهای مختلف برگزار گردیده که در هر دوره دو ساله همکاران منتخب وظایف خود را انجام داده‌اند.

  اسامی همکاران عضو شورای مرکزی در دوره‌های مختلف به شرح ذیل است:

  

  الف: دوره اول 1361

  -آقای دکتر مهدی اعتمادی دیلمی دبیر جامعه

  -آقای دکتر کاظم آشفته یزدی قائم مقام

  -آقای دکتر خسرو نامجوی نیک

  -آقای دکتر داود توسلی

  - آقای دکتر محمد حسن شاهرودی

  - آقای دکتر اکبر فاضل نجف آبادی

  - آقای دکتر سعید صفایی

  - آقای دکتر وفاءالله صحرایی

  - آقای دکتر علی اکبر خوشخونژاد

  - آقای دکتر رسول مفید

  - آقای دکتر عبدالرزاق خالقیان

  - آقای دکتر بهمن نوابی

  در تاریخ 15/5/1362 آقای دکتر خسرو نامجوی نیک به عنوان دبیر جامعه عهده‌دار وظایف محوله گردید.

  

  ب: دوره دوم 1363

  - آقای دکتر حمیدرضا پاکشیر دبیر جامعه

  - آقای دکتر عباس منزوی قائم مقام

  - آقای دکتر خسرو نامجوی نیک سخنگو

  - آقای دکتر محمد صادق احمدآخوندی منشی

  - آقای دکتر حسین مهراد

  - آقای دکتر مهدی قندهاری

  - آقای دکتر قاسم میقانی

  - آقای دکتر امیررضا رکن

  

  پ: دوره سوم 1365

  - آقای دکتر خسرو نامجوی نیک دبیر جامعه و سخنگو

  - آقای دکتر کاظم آشفته یزدی قائم مقام

  - آقای دکتر محمد صادق احمد آخوندی منشی

  - آقای دکتر حسن شهامت نیا

  - آقای دکتر مهدی شهرابی

  - آقای دکتر خسرو سهرابی

  - آقای دکتر حمید محمود هاشمی

  - آقای دکتر سعید رئوفی

  - آقای دکتر حسین مهراد

  - آقای دکتر محمد حسین نکوفر

  - آقای دکتر عباس منزوی

  

  ت: دوره چهارم 1367

  - آقای دکتر خسرو نامجوی نیک دبیر جامعه

  - آقای دکتر کاظم آشفته یزدی قائم مقام

  - آقای دکتر خسرو سهرابی منشی

  - آقای دکتر امیررضا رکن

  - آقای دکتر محمد صادق احمد آخوندی

  - آقای دکتر حسن شهامت نیا

  - آقای دکتر سعید رئوفی

  - آقای دکتر علی میرفضائیلیان

  

  ث: دوره پنجم 1369

  - آقای دکتر عباس منزوی رئیس هیئت مدیره

  - آقای دکتر امیررضا رکن نایب رئیس

  - آقای دکتر محمد صادق احمد آخوندی خزانه دار

  - آقای دکتر خسرو نامجوی نیک

  - آقای دکتر حسن شهامت نیا

  - آقای دکتر حسین افشار

  - آقای دکتر اکبر فاضل نجف آبادی

  - خانم دکتر فرشته بقایی نائینی

  -آقای دکتر محمد تقی گلپرور

  

  ج: دوره ششم 1371

  - آقای دکتر کاظم آشفته یزدی رئیس هیئت مدیره

  - آقای دکتر نصرت الله عشقیار نایب رئیس

  - آقای دکتر عباس منزوی خزانه دار

  - آقای دکتر بهمن نوابی

  - آقای دکتر امیررضا رکن

  - خانم دکتر فرشته بقایی نائینی

  - آقای دکتر محمد صادق احمد آخوندی

  - آقای دکتر مهدی شهرابی

  - آقای دکتر محمد حسین نکوفر

  -آقای دکتر محمد تقی گلپرور

  - آقای دکتر سید علی آقا باقری یزدی

  

  

  

  چ: دوره هفتم1374

  - آقای دکتر خسرو نامجوی نیک رئیس هیئت مدیره

  - آقای دکتر عباس هنردوست نایب رئیس

  - آقای دکتر نصرت الله عشقیار خزانه دار و منشی

  - آقای دکتر عباس منزوی

  - آقای دکتر مسعود فلاحی نژاد قاجاری

  - آقای دکتر غلامعلی غلامی

  - آقای دکتر ابوالفضل صبوری

  - آقای دکتر محمد صادق احمد آخوندی

  - آقای دکتر امیررضا رکن

  - آقای دکتر وفاءالله صحرایی 

  

  ح: دوره هشتم 1376

  - آقای دکتر خسرو نامجوی نیک دبیر جامعه

  - آقای دکتر محمد صادق احمد آخوندی قائم مقام

  - آقای دکتر محمد بیات خزانه دار

  - آقای دکتر عباس هنردوست

  - آقای دکتر محمد سعید شیخ رضائی

  - آقای دکتر احمد شیبانی نیا

  -آقای دکتر امیررضا رکن

  - آقای دکتر وفاءالله صحرایی

  - آقای دکتر شجاع الدین شایق

  

  خ: دوره نهم 1378

  - آقای دکتر محمد صادق احمد آخوندی دبیر جامعه

  - آقای دکتر عباس منزوی قائم مقام

  - آقای دکتر خسرو نامجوی نیک خزانه دار

  - آقای دکتر کاظم آشفته یزدی

  - آقای دکتر جواد چلیپا

  -آقای دکتر احمد سوداگر

  - آقای دکتر محمد رضا روح اللهی

  - آقای دکتر امیررضا رکن

  - آقای دکتر حسن شهامت نیا

  - آقای دکتر سعید شیخ رضائی

  

  د: دوره دهم 1380

  - آقای دکتر محمد صادق احمد آخوندی دبیر جامعه

  - آقای دکتر مسعود فلاحی نژاد قاجاری قائم مقام

  - آقای دکتر عباس هنردوست خزانه دار

  - آقای دکتر کاظم آشفته یزدی

  - آقای دکتر احمد سوداگر

  - آقای دکتر امیررضا رکن

  - آقای دکتر خسرو نامجوی نیک

  - آقای دکتر محمد رضا روح اللهی

  - آقای دکتر مهدی شهرابی

  - آقای دکتر حسن شهامت نیا

  

  ذ: دوره یازدهم 1382

  - آقای دکتر محمد صادق احمد آخوندی دبیر جامعه

  - آقای دکتر مسعود فلاحی نژاد قاجاری قائم مقام

  - آقای دکتر عباس هنردوست خزانه دار

  -آقای دکتر کاظم آشفته یزدی

  -آقای دکتر مهدی شهرابی

  -آقای دکتر علی جمالی قمی

  -آقای دکتر محمد علی رحیمی زارچی

  -آقای دکتر حسن شهامت نیا

  -آقای دکتر امیررضا رکن

  -آقای دکتر حمید کرمانشاه

  

  

  

  

  ر: دوره دوازدهم 1385

  - آقای دکتر محمد صادق احمد آخوندی دبیر جامعه

  - آقای دکتر مسعود فلاحی نژاد قاجاری قائم مقام

  - آقای دکتر احمد سوداگر خزانه دار

  - آقای دکتر عباس هنردوست

  - آقای دکتر کاظم آشفته یزدی

  - آقای دکتر مهدی عاشوری

  - آقای دکتر خسرو نامجوی نیک

  - آقای دکتر حسن شهامت نیا

  - آقای دکتر بهمن نوابی

  - آقای دکتر محمدرضا روح اللهی

  

  ز: دوره سیزدهم 1386

  - آقای دکتر محمد صادق احمد آخوندی دبیر جامعه

  - آقای دکتر مسعود فلاحی نژاد قاجاری قائم مقام

  - آقای دکتر احمد سوداگر خزانه دار

  - آقای دکتر کاظم آشفته یزدی

  - آقای دکتر امیررضا رکن

  - آقای دکتر خسرو سهرابی عراقی

  - آقای دکتر مهدی عاشوری

  - آقای دکتر محمد حسین خوشنویسان

  - آقای دکتر حسن شهامت نیا

  - آقای دکتر عباس منزوی

  

  ژ: دوره چهاردهم 1389

  - خانم دکتر فرشته بقایی نائینی دبیر جامعه

  - آقای دکتر نصرت الله عشقیار قائم مقام

  - آقای دکتر محمد صادق احمد آخوندی خزانه دار

  - آقای دکتر امیررضا رکن

  - آقای دکتر کاظم آشفته یزدی

  - آقای دکتر مسعود فلاحی نژاد قاجاری

  - آقای دکتر احمد سوداگر

  - آقای دکتر حسن شهامت نیا

  - آقای دکتر عباس منزوی

  - آقای دکتر مهدی شهرابی

  

  1-فعالیت گذشته جامعه اسلامی دندانپزشکان

  اطلاق فعالیتهای گذشته جامعه به مجموعه کارهایی است که به مناسبتهای مختلف و در مقاطع مختلف زمانی صورت پذیرفته و با اتمام ضرورت انجام آن پایان پذیرفته است.

  مجموعه این فعالیتها به شرح زیر است:

  1-3-تا ٔ مین محل مناسب جهت جامعه اسلامی دندانپزشکان

  در سال 1362 یک دستگاه ساختمان دو طبقه قدیمی واقع در خیابان فلسطین کوچه شهید ذاکری (خاص) پلاک 7 از بنیاد شهید اجاره گردید.

  اجاره این ساختمان همراه با سایر هزینه‌ها از طریق حق عضویت و پرداختهای داوطلبانه اعضاء تا ٔمین و پرداخت می‌گردید.

  در سال 1368 بر اساس تصمیم بنیاد شهید مبتنی بر فروش ساختمان مذکور با تلاش شورای مرکزی وقت و با اتکا به مبالغی به عنوان وام از بعضی از اعضاء جامعه دریافت شده بود این ساختمان خریداری گردید.

  به علت کهنگی مفرط و عدم امکان استفاده بهینه از آن تصمیم گرفته شد این ساختمان تخریب و نوسازی گردد.

  با تصویب شورای مرکزی وقت مقرر شد ساختمان جدید به صورت 5 طبقه مشتمل بر یک طبقه پارکینگ و 8 واحد آپارتمان در 4 طبقه ساخته شود.

  جهت تا ٔمین هزینه ساخت مقرر شد با فروش 3 دستگاه از 8 واحد هزینه ساخت این ساختمان تا ٔمین گردد.

  نهایتا ً ساختمان فعلی جامعه مشتمل بر 8 واحد آپارتمانی و یک طبقه پارکینگ در سال 1371 اتمام و آماده بهره برداری گردید.

  در حال حاضر 5 واحد از 8 واحد متعلق به جامعه اسلامی دندانپزشکان می‌باشد که مجموعه فعالیتهای آن در این ساختمان انجام می شود.

  2-3- حضور داوطلبانه در جبهه‌های دفاع مقدس

  در سال 1361 به دلیل تقارن تا ٔ سیس جامعه با شروع جنگ تحمیلی و مبارزه بی امان و شرافتمندانه ملت ایران با دشمن بعثی، جامعه اسلامی بر خود واجب دانست که به سهم خویش با تشویق و اعزام اعضا به صورت انفرادی و یا گروهی و پرداخت کمکهای مالی داوطلبانه و همچنین استقرار کلینیک‌های دندانپزشکی در جبهه‌های جنگ حضوری فعال داشته باشد.

  بدون شک این بخش از عملکرد جامعه را می‌توان از صفحات زرینی دانست که در تاریخ جامعه اسلامی دندانپزشکان باقی خواهد ماند.

  3-3- انتشار نشریه خبری جامعه اسلامی دندانپزشکان

  از ابتدای فعالیتهای جامعه در سال 1361 یک نشریه خبری به صورت منظم با تیراژ 500 نسخه به همت آقای دکتر محمد حسین خوشنویسان چاپ و منتشر می‌گردید.

  این نشریه بیشتر خبری و فرهنگی بود. در سال 1364 با اخذ مجوز از وزارت ارشاد مبنی بر چاپ مجله دندانپزشکی عملاً این نشریه خبری جای خود را به مجله دندانپزشکی داد.

  بنا به همت جناب آقای دکتر کاظم آشفته یزدی در طی سالهای 72 و 73 یک بار دیگر نشریه خبری جامعه جهت اعضا فعالیت خود را از سر گرفت ولی دیگر ادامه نیافت.

  4-3- تعیین روز دندانپزشکی

  به جهت اعتلای رشته و حرفه دندانپزشکی از طرف جامعه اسلامی دندانپزشکان تلاش زیادی صورت پذیرفت تا در تقویم سالیانه شمسی کشور جمهوری اسلامی ایران یک روز به عنوان روز دندانپزشکی تصویب و تعیین گردد.

  در این راستا مشاوره و همفکری با همکاران مختلف تصمیم گرفته شد که روز بیست و سوم فروردین ماه که مصادف است با روز تصویب قانون توسعه خدمات بهداشتی، درمانی دندانپزشکی در مناطق روستایی به عنوان روز دندانپزشکی تعیین گردید.

  پس از صرف وقت زیاد و توجیه مسئولین زیربط نهایتاً مراتب در جلسه هیا ٔ ت وزیران مورخ 4/10/62 تصویب و در تاریخ 19/10/1362 توسط نخست وزیر وقت جناب آقای میرحسین موسوی ابلاغ گردید.

  از آن زمان تاکنون همه ساله در روز مزبور مراسم گرامیداشت برگزار می‌گردد و از پیشکسوتان این رشته قدردانی بعمل می‌آید. همچنین در این روز برنامه‌هایی جهت توسعه بهداشت و پیشگیری در مدارس، رسانه‌ها و صدا و سیما برگزار می‌گردد.

  5-3- حمایت از صنایع دندانپزشکی داخلی و برگزاری نمایشگاه‌های خودکفایی

  یکی از رسالت‌های جامعه اسلامی دندانپزشکان گردهم آوردن همه کسانی بود که به طریقی در ساخت تجهیزات، وسایل و مواد دندانپزشکی فعالیت داشتند.

  با ابتکاراتی که این افراد از خود نشان داده بودند پایه و اساس این صنعت در کشور گذاشته شد. در پی این اقدامات و جلسات متعدد با مسئولین دولتی اکنون این صنعت جای خود را در میان صنایع این کشور بازنموده و هر روز شاهدیم که تجهیزات و وسایل جدیدی با کیفیت بهتر روانه بازار می‌شود.

  در این راستا جامعه اسلامی دندانپزشکان با برگزاری 5 نمایشگاه خودکفایی در روز دندانپزشکی که شرایط لازم جهت جلب توجه مسئولین و دریافت امکانات و امتیازات مناسب به نفع سازندگان و تولیدکنندگان را فراهم نمود .

  امروز پس از گذشت سه دهه شاهد این هستیم که بیشتر تجهیزات و مواد مورد نیاز نه تنها در داخل تولید می‌شود بلکه امکان صادرات آنها هم فراهم شده است که ثمره فعالیتهای گذشته جامعه اسلامی می‌باشد.

  6-3- حمایت از بهداشت و پیشگیری و سعی در اشاعه ارزشهای آن

  با توجه به وضعیت نابسامان سلامت دهان و دندانهای قالب جمعیت کشور و خصوصاً اقشار کم درآمد، جامعه اسلامی از بدو تولد خود تلاش نمود با ارائه طرحهای متعدد و تماس با مقامات مسئول همچنین ارائه مقالات و تخصیص سرمقاله‌های متعددی به موضوع بهداشت و پیشگیری در برنامه‌های روز دندانپزشکی و کنگره‌های علمی بپردازد.

  در این راستا همکاری با صدا و سیما و مطبوعات گامی مهم در فرهنگ سازی این مهم داشته است.

  جامعه اسلامی دندانپزشکان همواره رسالت خود در این زمینه را حفظ نموده و در مواضع مقتضی گوشزدهای لازم را نموده است.

  حمایت از طرح بهداشتکاران دهان و دندان در ابتدای دهه شصت گواهی بر این مدعاست. علیرغم اینکه بعدها این طرح از قالب تهی و در نهایت به تعطیلی آن انجامید، در حال حاضر اکثر مراکز بهداشتی و درمانی دندانپزشکی روستایی که به واسطه این طرح در روستاها تا ٔسیس گردیده بود بلااستفاده شده و در حالت رکود به سر می‌برد.

  7-3- تا ٔسیس شرکت بین‌المللی دندانپزشکی پارس

  در دیماه 1366 با توجه به بازسازی و خرید محل جامعه اسلامی دندانپزشکان و همچنین تا ٔمین سایر هزینه‌های مورد نیاز، به همت تعدادی از اعضاء شرکت به نام شرکت بین المللی دندانپزشکی پارس به شماره ثبت 68635 تا ٔسیس گردید.

  هدف اصلی این شرکت تا ٔمین هزینه‌های ساخت محل جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران بود که پس از تا ٔمین این هدف و ساخته شدن محل فعلی، شرکت مذکور منحل و خاتمه فعالیت آن اعلام گردید.

  کلیه سهام و سرمایه اولیه شرکت توسط اعضاء تا ٔ مین و به جامعه اهداء گردید و کلیه درآمدهای آن به حساب جامعه واریز شد.

  8-3- تلاش در جهت بهبود وضعیت تهیه و توزیع مواد و وسایل دندانپزشکی

  با توجه به مشکلاتی که در امر تهیه و توزیع مواد و وسایل دندانپزشکی وجود داشت طرحها و پیشنهاداتی از طرف جامعه اسلامی به مقامات مسئول ارائه گردید و همکاریهای نزدیکی نیز در این زمینه با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دفتر امور دندانپزشکی انجام گرفت.

  برای ایجاد تسهیلات مناسب جهت دندانپزشکان تعدادی از همکاران در جهت تشکیل تعاونی دندانپزشکی مورد حمایت و تشویق قرار گرفتند و در سال 1362 تشکیلاتی به نام تعاونی اسلامی دندانپزشکی جدا از سازمان جامعه اسلامی دندانپزشکی ایران تشکیل گردید. این تعاونی با وجود فراز و نشیب‌هایی که به پیروی از سیاستهای اقتصادی دولتهای وقت در فعالیت تعاونی‌ها پیش می‌آمد به حیات خود ادامه داد و منشاء خدماتی گردید.

  در سال 1372 جامعه اسلامی دندانپزشکی ایران علیرغم اینکه این تعاونی هیچ‌گونه وابستگی تشکیلاتی به آن نداشت، ضمن ارسال نامه رسمی به سرپرست دفتر امور دندانپزشکی رسماً عدم وابستگی این تعاونی را به جامعه اسلامی اعلام داشته و کلیه مسئولیت‌های آن از ابتدا را بعهده هیئت مدیره تعاونی دانسته و بار دیگر عدم وابستگی تعاونی اسلامی دندانپزشکی به جامعه اسلامی دندانپزشکی ایران را تاکید نمود.

  این تعاونی نهایتاً پس از تا ٔ سیس انجمن دندانپزشکی ایران در سال 1368 به فعالیت خود تحت پوشش و حمایت آن انجمن ادامه داد و نهایتاً در اواخر دهه هفتاد منحل گردید.

  در حال حاضر تنها یک تعاونی دندانپزشکی در کشور مشغول به فعالیت می‌باشد که نهادی مستقل و در کوی نصر خیابان پیروزی غربی واقع شده است.

  9-3- برگزاری جلسات تفسیر قرآن و اخلاق اسلامی

  از ابتدای تشکیل جامعه اسلامی دندانپزشکی جلسات اصول عقاید و اخلاق اسلامی در محل جامعه برگزار می‌شد.

  در همین راستا مراسم افطاری یکی از شبهای ماه مبارک رمضان هر ساله برگزار می‌شود و یک محفل انس جهت دیدار همکاران و اعضاء جامعه اسلامی می‌باشد.

  

  10-3- برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در خصوص مسائل اجتماعی

  از آنجا که یکی از ابعاد فعالیتهای جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران پرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی می‌باشد و این تشکیلات بی تفاوتی آحاد جامعه مخصوصاً همکاران دندانپزشک را یکی از آفات رشد و تعالی اجتماعی می‌داند، طی سالهای گذشته و در مقاطع مختلف جلسات پرسش و پاسخ با حضور مسئولین و فعالان عرصه‌های اجتماعی و سیاسی با گرایشهای گوناگون برگزار گردیده است.

  این جلسات همواره با استقبال همکاران همراه بوده است و یکی از نیازهای اساسی اعضاء جهت روزآمد نمودن اطلاعات و تحلیل اوضاع اجتماعی می‌باشد.

  11-3- خدمات قراردادی

  جامعه اسلامی جهت تا ٔمین برخی هزینه‌های جاری و فرهنگی خود در گذشته قراردادهایی با بعضی از سازمانها نظیر بنیاد جانبازان و شرکت ملی فولاد ایران جهت راه اندازی کلینیک‌‌های درمانی آن منعقد کرده بود که با همت و پشتکار اعضاء مراکز مورد نظر راه اندازی و تحویل شد.

  12-3- خدمات انتشارات جیبی

  در سال 1361 در جهت گسترش فعالیتهای انتشاراتی این جامعه اقدام به چاپ کتابی در زمینه بهداشت دهان و دندان برای کودکان به نام شهر دهان نمود که یکبار هم تجدید چاپ شده است.

  همچنین کتابی به نام گوهر دهان جهت بزرگسالان در سال 1365 به چاپ رسید و ویرایش جدید این کتاب مجدداً در سال 1366 تجدید چاپ شد.

  جمع‌آوری احادیث و روایات در زمینه بهداشت دهان و دندان و انتشار آن از دیگر فعالیتهای انتشاراتی جامعه اسلامی دندانپزشکان می‌باشد.

 

  4- فعالیتهای مداوم جامعه اسلامی دندانپزشکان

  4-1- مجله دندانپزشکی

  در دیماه سال 65 هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار نشریه جامعه به ترتیب ماهانه با روش دینی- علمی- بهداشتی- اجتماعی به زبان فارسی و مدیر مسئولی آقای دکتر خسرو نامجوی نیک در شهر تهران موافقت نمودند.

  اولین نشریه دندانپزشکی در قطع وزیری به تیراژ 1000 نسخه در سال 66 انتشار یافت. در مهرماه سال 72 طی شماره 101/110 مورخ 24/7/72 آقای دکتر خسرو نامجوی نیک صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه دندانپزشکی درخواست انتقال امتیاز نشریه مجله دندانپزشکی را به جامعه اسلامی دندانپزشکی ایران نمودند که درخواست فوق در جلسه مورخ 24/8/72 هیا ٔ ت نظارت بر مطبوعات مطرح و با آن موافقت گردید.

  در تاریخ 16/9/72 پروانه انتشار نشریه مجله دندانپزشکی با روش دینی- علمی- بهداشتی- اجتماعی به زبان فارسی و ترتیب انتشار ماهانه در تهران تحت شماره 5566/124 مورخ 16/9/72 ثبت و صادر شده است. ضمناً برابر تقاضای جامعه اسلامی دندانپزشکی ایران موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجدداً آقای دکتر خسرو نامجوی نیک مدیر مسئول مجله دندانپزشکی انتخاب شدند.

  در تاریخ آذرماه سال 73 ضمن درخواست کتبی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه استفاده از آرم مخصوص جامعه اسلامی در روی جلد مجله گردید که در مرداد ماه سال 74 موافقت هیا ٔ ت نظارت بر مطبوعات جهت استفاده از آرم جامعه در روی جلد مجله اعلام شده است.

  در بهمن ماه سال 75 طی درخواست کتبی از اداره مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست انتشار مجله از ماهیانه به فصلنامه گردید. در جلسه 6/12/75 هیا ٔ ت نظارت بر مطبوعات با انتشار نشریه فوق از ماهیانه به فصلنامه موافقت و طی شماره 8386/124 مورخ 20/12/75 اعلام گردیده است. در مورخ 5/5/76 برابر موافقت کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به مجله مزبور رتبه علمی- ترویجی اعطا گردیده است.

  در چهل و دومین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور در تاریخ اسفندماه سال 80 با رتبه علمی – پژوهشی مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان موافقت گردید. در پاسخ به درخواست استعفای مورخ 22/1/83 جناب آقای دکتر خسرو نامجوی نیک، ضمن تشکر و قدردانی دبیر و اعضای شورای مرکزی جامعه از تلاشهای خالصانه و پیگیریهای دائمی ایشان که موجب تثبیت و ارتقای کیفی مجله گردیده، با استعفای مشارالیه از مدیر مسئولی مجله دندانپزشکی موافقت شده.

  برابر مصوبه شورای مرکزی جامعه اسلامی مقرر گردید از این پس مدیر مسئولی مجله دبیر ادواری شورای مرکزی جامعه اسلامی انتخاب و معرفی شود، لذا بر همین مبناء مکاتبات با وزارت ارشاد انجام می‌شود، ضمناً از بهار سال 83 تا کنون مجله دندانپزشکی در قطع وزیری انتشار می‌یابد.

  در مهرماه سال 77 بنا به پیشنهاد هیئت تحریریه مجله و تصویب شورای مرکزی جامعه اسلامی آقای دکتر مسعود فلاحی نژاد به عنوان سردبیر مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی انتخاب شدند.

  مندرجات مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی شامل مقالات پژوهشی- مروری و گزارش مورد در رشته‌های مختلف تخصصی دندانپزشکی و بهداشت دهان و دندان می‌باشد و هدف از انتشار آن ارتقای سطح دانش و ارائه دستاوردهای پژوهشی در حوزه علوم دندانپزشکی می‌باشد، این مجله که قبلاً نیز اشاره شده به صورت فصلنامه و در طی سال 4 شماره چاپ می‌شود که در حال حاضر در نمایه‌های زیر ایندکس می‌شود.

  CINAHL - Chemical Abstract - EM Care (Elsevier) - CAB International - Index Copernicus – SID – ISC - Index Medicus (EMRO) - Iran Medex و Magiran

  جلسات هیئت تحریریه مجله هر ماه یکبار تشکیل می‌گردد که با حضور سردبیر و مدیر مسئول و اعضای هیئت تحریریه می‌باشد و کلیه مقالات تازه ارسال شده در جلسه هیئت تحریریه مطرح می‌گردد. آدرس سایت و پست الکترونیک مجله بشرح زیر است :

  سایت مجله به نشانی : WWW.Jida.ir

  پست الکترونیک مجله به نشانی : info@jida.ir

  برای ارسال مقالات جهت چاپ در مجله ابتدا افراد باید از طریق سایت در قسمت ثبت نام فرم مربوطه را پر نموده و پس از وارد کردن قسمتهای مختلف مقاله اعم از چکیده فارسی و لاتین و اسامی نویسندگان و فایل کامل مقاله و ارسال تعهد مبنی بر عدم چاپ قبلی مقاله در نشریات دیگر مقاله را وارد سیستم On line می‌نماید، کلیه مقالات از این طریق برای مجله ارسال می‌شوند.

  در صورت پذیرش مقاله از طریق اعضای هیئت تحریریه تعیین داور می‌گردد، سپس مراحل ارسال داوری آمار و در غیر این صورت دلایل عدم پذیرش مقاله به نویسندگان ارسال می‌گردد.

  پس از پذیرش مقاله جهت داوری تعداد 2 یا 3 داور تخصصی و یک داور آماری و ویراستار فارسی تعیین و سپس از طریق سایت به داور تخصصی ارسال می‌گردد.

  پس از اینکه مراحل داوری اولیه تمام شد نظرات داوران برای داور اصلی (عضو هیئت تحریریه) فرستاه می‌شود و ایشان کلیه نظرات را به اضافه نظر خودش جمع بندی نموده و برای دفتر مجله ارسال می‌نماید، سپس چنانچه جمع داوران نظر به رد مقاله داشته باشند عدم پذیرش و در صورتی که مقاله جهت چاپ مورد تا ٔ یید باشد و نیاز به اصلاحات از طرف نویسندگان داشته باشد تحت عنوان «اعلام نظر داوران» برای نویسنده مسئول ارسال می‌شود و یک فرصت یک ماهه جهت اصلاح به آنان داده می‌شود. بعد از پاسخ اصلاح نویسندگان به دفتر مجله ارسال می‌گردد، مقاله مجدداً تحت بررسی قرار گرفته و در صورت انجام کلیه موارد اصلاح ، پذیرش و تا ٔ ییدیه مقاله برای آنان صادر می‌گردد که البته این مراحل به صورت On line و در سایت انجام می‌پذیرد. (توضیح اینکه کلیه این مراحل قبلاً به صورت دستی و به وسیله پیک و پست انجام می‌شد.)

  پس از اینکه مقالات تا ٔ یید گردید به ترتیب تاریخ اولویت جهت چاپ در شماره‌های مختلف آماده می‌شود، به این ترتیب که ابتدا مراحل تایپ و ویراستاری فارسی شروع می‌شود و پس از بررسی مجدد مراحل اصلاح انجام گرفته و همچنین نظر به اینکه مجله دارای قسمت لاتین نیز می‌باشد و چکیده انگلیسی مقالات در انتهای مجله چاپ می‌گردد. بنابراین ویراستاری لاتین نیز به طور جداگانه قسمت چکیده‌های انگلیسی را ویرایش و اصلاح می‌نماید و در پایان مراحل تایپ نهایی و پرینت مجله جهت اوزالید ارسال و سپس برای چاپ به چاپخانه فرستاده می‌شود. پس از چاپ مجله برای کلیه نویسندگان مقالات-کلیه داوران مجله- اعضای هیئت تحریریه و اعضای جامعه اسلامی دندانپزشکان همچنین کلیه دانشکده‌های دندانپزشکی سراسر کشور و کلیه رؤسا و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده ها و کلیه انجمنهای تخصصی دندانپزشکی و کلیه دندانپزشکانی که مشترک مجله می‌باشند و همچنین تمام سازمانهایی که مرتبط با شاخه دندانپزشکی هستند توزیع می‌گردد.

  شایان ذکر است که مجله مزبور در دو سال متوالی در یازدهمین و دوازدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی به عنوان نشریه برتر انتخاب و لوح و قاب با نماد جشنواره دریافت نموده است.

  در سایت مجله آرشیو مجلات قدیمی (از اولین شماره چاپ شده) تا آخرین نسخه چاپی مجلات قابل دسترسی می‌باشد و سایت مجله به روز گردیده است.

  ثبت مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مرکز ملی شاپا (ISSN) در تاریخ 28/5/87 انجام شده است. کلیه مجلات و مقالات مجله در سایت مربوطه از سال 1362 تاکنون موجود است. در حال حاضر اعضاء هیئت تحریریه مجله عبارتند از :

  دکتر محمد صادق احمد آخوندی – دکتر کاظم آشفته یزدی – دکتر فرزانه آقاحسینی – دکتر محمد اثنی عشری – دکتر لادن اسلامیان – دکتر حسین افشار – دکتر عزت اله جلالیان – دکتر آرش خجسته – دکتر محمد حسین خوشنویسان – دکتر احمد سوداگر – دکتر شهریار شهاب – دکتر مسعود فلاحی نژاد قاجاری – دکتر محمود قاسمی – دکتر فاطمه مشهدی عباس – دکتر اسماعیل یاسینی.

  4-2-جشنواره شهید هدایت

  در اواسط دهه هفتاد اهتمام و پرداختن به امر تحقیق و پژوهش در دستورکار مراکز علمی و دانشگاهی کشور قرار گرفت.

  جامعه اسلامی دندانپزشکان در این مسیر در جهت شکوفایی استعدادهای ممتاز در رشد علمی کشور از سال 1379 به طور مستقل و خودجوش اقدام به برگزاری جشنوراه سالیانه علمی و پژوهشی دندانپزشکی نموده است.

  این جشنواره که به نام شهید همیشه جاوید دکتر احمد هدایت مزین گردیده است با یاری خداوند متعال و با همکاری کلیه انجمنهای علمی و تخصصی دندانپزشکی و دانشکده‌های دندانپزشکی سراسر کشور و دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی تا کنون ده دوره از آن را برگزار نموده است. در این جشنواره به برگزیدگان منتخب هیئت داوران در زمینه پایان نامه‌های برتر، مقالات علمی و کتب منتشر شده برتر، فیلم و اثر تصویری آموزشی و موارد نوآوری در حوزه دندانپزشکی جوایزی اهداء می‌گردد. نامگذاری این جشنواره به نام شهید احمد هدایت منبعث از شخصیت علمی و فرهنگی این شهید می‌باشد که می‌تواند الگویی مؤثر برای همه همکاران بالاخص دانشجویان عزیز باشد که مختصراً زندگینامه شهید در ذیل آورده می‌شود:

  

  زندگینامه شهید دکتر احمد هدایت

  هر چند وصف اوصاف رادمردان عرصه‌های علم و عمل و ایمان و عشق را نمی‌توان با کلماتی که از اذهان خاکیان بی بهره از انوار قدسی تراوش کرده بیان کرد، لیکن جهت ادای وظیفه به ذکر نکاتی چند از زندگانی آن شهید سعید می‌پردازیم.

  احمد هدایت در سال 1338 ﮪ . ش در شهر کرمان دیده به جهان گشود. از همان اوان کودکی به ادای فرایض دینی اهتمام می ورزید به گونه ای که در سن ده سالگی رساله حضرت امام (ره) را تهیه و بدان عمل می‌کرد.

  احمد به تحصیل علم و آموختن زبانهای انگلیسی و عربی توجه شایان داشت به طوری که در سال آخر دبیرستان با نمره 98 رتبه اول امتحانات تافل را کسب و در امتحان اعزام به خارج قبول شد. پس از ورود به دانشگاه علوم پزشکی تهران و شروع به تحصیل همواره از دانشجویان ممتاز دانشکده دندانپزشکی محسوب می‌شد. در دانشکده پایه گذار ترجمه کتب علمی گردید که ترجمه کتاب جراحی Laskin از آن جمله است. ایشان علاوه بر شرکت در امور علمی، با عضویت در شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده و شورای سرپرستی کتابخانه تلاش فراوان در معرفی چهره نورانی اسلام کرد.

  شهید عزیز دکتر احمد هدایت فردی بود که در نهایت سادگی و به دور از هرگونه تجمل پرستی روزگار می‌گذراند، متواضع بود و صفا و صمیمیت او همگان را مجذوب می‌ساخت. احمد با اینکه دانشجوی موفقی بوداما علم روح تشنه‌اش را سیراب نمی‌کرد.

  با شروع جنگ تحمیلی به سوی جبهه شتافت و یک سال از تحصیل بازماند. پس از بازگشت همواره مترصد حضور در فضای با صفای جبهه بود تا اینکه در جریان عملیات خیبر به عنوان بسیجی ساده شرکت و در جبهه طلائیه مفقود الاثر گشت. پیکر پاک این شهید سعید در اسفند سال 75 به وطن بازگشت و پس از تشییع با شکوهی که در دانشگاه تهران انجام شد در گلزار شهدای بهشت زهرا منزل گزید.

  یادش گرامی و راه سبزش پر رهرو باد

  

  

  

  

  بر اساس آیین نامه اجرایی جشنواره ارکان آن عبارتند از :

  الف- دبیر جشنواره

  ب- هیات اجرایی

  ج- هیات مرکزی داوران

  د- کمیته های تخصصی داوری

  هر یک از این ارکان بنا به شرح وظیفه تعیین شده انجام وظیفه نموده و نهایتاً در جلسه جشنواره منتخبین هر دوره مشخص و جوایز خود را دریافت می‌نمایند.

  

  خلاصه وقایع اتفاقیه ادوار مختلف جشنواره به شرح زیر است:

  1- جشنواره اول

  - تاریخ برگزاری : اسفندماه 1379

  - دبیر جشنوراه : دکتر عباس منزوی

  - تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره : 40 اثر

  -محل برگزاری : تالار شهید هدایت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  سایر اطلاعات مربوط به جشنواره و اسامی برگزیدگان در کتابچه جشنواره به چاپ رسیده و در دبیرخانه جامعه موجود است.

  2- جشنواره دوم

  - تاریخ برگزاری : اسفندماه 1380

  - دبیر جشنواره : دکتر مسعود فلاحی نژاد قاجاری

  - تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره : 90 اثر

  -محل برگزاری : تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی

  سایر اطلاعات مربوط به جشنواره و اسامی برگزیدگان در کتابچه جشنواره به چاپ رسیده و در دبیرخانه جامعه موجود است.

  3- جشنواره سوم

  - تاریخ برگزاری : اسفند ماه 1381

  - دبیر جشنواره : دکتر اکبر فاضل نجف آبادی

  - تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره : 370 اثر

  محل برگزاری : تالار شهید هدایت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  سایر اطلاعات مربوط به جشنواره و اسامی برگزیدگان در کتابچه جشنواره به چاپ رسیده و در دبیرخانه جامعه موجود است.

  4- جشنواره چهارم

  - تاریخ برگزاری : اسفند ماه 1382

  - دبیر جشنواره : دکتر محمدصادق احمد آخوندی

  - تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره : 485 اثر

  محل برگزاری : تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران

  سایر اطلاعات مربوط به جشنواره و اسامی برگزیدگان در کتابچه جشنواره به چاپ رسیده و در دبیرخانه جامعه موجود است.

  5- جشنواره پنجم

  - تاریخ برگزاری : اسفند ماه 1383

  - دبیر جشنواره : دکتر کاظم آشفته یزدی

  - تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره : 675 اثر

  محل برگزاری : تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

  سایر اطلاعات مربوط به جشنواره و اسامی برگزیدگان در کتابچه جشنواره به چاپ رسیده و در دبیرخانه جامعه موجود است.

  6- جشنواره ششم

  - تاریخ برگزاری : اسفند ماه 1384

  - دبیر جشنواره : دکتر فریده گرامی پناه

  - تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره : 1310 اثر

  محل برگزاری : تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

  سایر اطلاعات مربوط به جشنواره و اسامی برگزیدگان در کتابچه جشنواره به چاپ رسیده و در دبیرخانه جامعه موجود است.

  7- جشنواره هفتم

  - تاریخ برگزاری : اسفند ماه 1385

  - دبیر جشنواره : دکتر مهدی عاشوری

  - تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره : 1310 اثر

  محل برگزاری : تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

  سایر اطلاعات مربوط به جشنواره و اسامی برگزیدگان در کتابچه جشنواره به چاپ رسیده و در دبیرخانه جامعه موجود است.

  8- جشنواره هشتم

  - تاریخ برگزاری : اسفند ماه 1386

  - دبیر جشنواره : دکتر حسین افشار

  - تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره : 1474 اثر

  محل برگزاری : تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

  سایر اطلاعات مربوط به جشنواره و اسامی برگزیدگان در کتابچه جشنواره به چاپ رسیده و در دبیرخانه جامعه موجود است.

  9- جشنواره نهم

  - تاریخ برگزاری : اسفند ماه 1387

  - دبیر جشنواره : دکتر حسین افشار

  - تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره : 1100 اثر

  محل برگزاری : تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

  سایر اطلاعات مربوط به جشنواره و اسامی برگزیدگان در کتابچه جشنواره به چاپ رسیده و در دبیرخانه جامعه موجود است.

  10- جشنواره دهم

  - تاریخ برگزاری : اسفند ماه 1388

  - دبیر جشنواره : دکتر رسول مفید

  - تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره : 1525 اثر

  محل برگزاری : مجموعه فرهنگی تفریحی تلاش

  سایر اطلاعات مربوط به جشنواره و اسامی برگزیدگان در کتابچه جشنواره به چاپ رسیده و در دبیرخانه جامعه موجود است.

  پس از برگزاری 10 دوره موفق این جشنواره از سال 79 لغایت 88 هیا ٔ ت مدیره جامعه در صدد بازنگری به ضوابط و مقررات جشنواره برآمد و جهت روزآمد نمودن دستاوردهای جشنواره با نیازهای جامعه تغییراتی در برگزیدگان جشنواره پدید آمد.

  از جشنواره یازدهم که قرار است در اردیبهشت ماه 91 همزمان با کنگره سالیانه انجمن دندانپزشکی ایران برگزار گردد به آثار برگزیده زیر جوایز اهداء خواهد شد.

  1- مقالات منتشر شده در رشته های تخصصی دندانپزشکی

  2- کتب منتشر شده (تالیف و ترجمه)

  3- اختراعات و نوآوری

  4- فیلم‌های آموزشی

  به این ترتیب بررسی پایان نامه‌های عمومی و تخصصی در دوره یازدهم جایگاهی نداشته و مقالات منتج از پایان نامه ها بررسی خواهد شد.

  ضمناً از این دوره کلیه آثار صرفاً توسط شخص متقاضی باید ارسال گردد.

  

بایگانی مطالب:

مطالب کدام بخش سایت بیشتر مورد نیاز شماست؟
پرسش و پاسخ
جشنواره شهید هدایت
کلینیک تخصصی دندانپزشکی
مجله علمی
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی
نیازمندیها
   
:. کل کاربران ثبت شده: 173
:. کاربران حاضر در وبگاه: 0
:. میهمانان در حال بازدید: 43
:. تمام بازدید‌ها: 12566467
:. بازدید 24 ساعت قبل: 1470

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جامعه اسلامی دندانپزشکان می باشد.

صفحه اصلی | درباره ما | ارتباط با ما | نقشه سایت

Created in : 0.04 seconds with 46 queries by YEKTAWEB