نام کاربری :
رمز عبور :
  به خاطر بسپار
کلمه عبور را فراموش کرده ايد؟
ثبت نام کاربر جديد
AWT IMAGE

AWT IMAGE
جشنواره سال 1387: هیئت اجرایی

هیئت اجرایی

 1. دکتر حسین افشار، دبیر نهمین جشنواره علمی پژوهشی دندانپزشکی شهید دکتر احمد هدایت
 2. دکتر محمد صادق احمد آخوندی، دبیر شورای مرکزی جامعه اسلامی دندانپزشکان و معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کشور
 3. دکتر فریده گرامی پناه، نماینده دبیر در هیئت اجرایی
 4. دکتر محمدحسین خوشنویسان، نماینده دبیر در هیئت اجرایی
 5. دکتر مسعود اجلالی، نماینده انجمن دندانپزشکی ایران در هیئت اجرایی
 6. دکتر علی تاجرنیا، نماینده انجمن دندانپزشکی ایران در هیئت اجرایی
 7. دکتر محسن امین سبحانی، نماینده انجمن دندانپزشکی ایران در هیئت اجرایی
 8. دکتر محمدجعفر اقبال، نماینده جامعه اسلامی دندانپزشکان در هیئت اجرایی و رئیس هیأت مدیره انجمن اندودنتیتس های ایران
 9. دکتر محمد ضرابیان، نماینده جامعه اسلامی دندانپزشکان در هیئت اجرایی
 10. دکتر خسرو سهرابی، نماینده جامعه اسلامی دندانپزشکان در هیئت اجرایی
 11. دکتر محسن شیرازی،رئیس هیأت مدیره انجمن ارتودنتیست های ایران
 12. دکتر مهناز صاحب جمعی، رئیس هیأت مدیره انجمن تخصصی بیماریهای دهان ایران
 13. دکتر اسماعیل یزدی، رئیس هیأت مدیره انجمن پاتولوژی فک و دهان و صورت ایران
 14. دکتر کاوه سیدان، رئیس هیأت مدیره انجمن پروستودنتیست های ایران
 15. دکتر امیررضا رکن، رئیس هیأت مدیره انجمن پریودنتولوژی ایران
 16. دکتر سید حسین مرتضوی، رئیس هیأت مدیره انجمن جراحی دهان وفک و صورت ایران
 17. دکتر احمد نجفی، رئیس هیأت مدیره انجمن دندانپزشکی ترمیمی ایران
 18. دکتر مجتبی وحید گلپایگانی، رئیس هیأت مدیره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
 19. دکتر احمدرضا طلائی پور، رئیس هیأت مدیره انجمن رادیولوژی دهان و فک وصورت ایران
 20. دکتر اکبر فاضل نجف آبادی، دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی
 21. دکتر عباس منزوی، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 22. دکتر احمد سوداگر، معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 23. دکتر بهزاد هوشمند ،رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 24. دکتر محمد اثنی عشری، معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 25. دکتر سودابه سرگلزایی، معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 26. دکتر محسن مهرشادیان، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 27. دکتر غلامحسین رمضانی، معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه  آزاد اسلامی تهران
 28. دکتر افشین حراجی، معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه  آزاد اسلامی تهران
 29. دکتر شجاع الدین شایق، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد
 30. دکتر حسن سمیاری، معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد
 31. دکتر مهدی کاشانی، معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه  شاهد
 32. دکتر محمد حسن ضرابی، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 33. دکتر جمیله قدوسی، معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 34. دکتر امیر معین تقوی، معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 35. دکتر محمدرضا آذر ، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 36. دکتر حمیدرضا پاکشیر، معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 37. دکتر باربد ضمیری، معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 38. دکتر عباسعلی خادمی، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 39.  دکتر کاظم خسروی، معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 40.  دکتر امید صوابی،  معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 41. دکتر فیروز پور علی بابا، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 42.  دکتر فرزاد اسماعیلی، معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 43. دکتر ناصر اصل امین آبادی،  معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 44. دکتر جواد فاریابی، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 45.  دکتر حمیدرضا پوراسلامی، معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
 46.  دکتر هدایت گرجستانی،  معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 47. دکتر علی مجاور پیمانی، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 48.  دکتر آناهیتا بزرگمنش، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 49.  دکتر همایون علاقمند، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 50.  دکتر احسان موعودی، معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 51.  دکتر مریم سیدمجیدی،  معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 52.  دکتر فرامرز زکوی، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 53.  دکتر ماشاءاله خانه مسجدی، معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 54.   دکتر بهروز افتخار،  معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 55. دکتر امیرفرهنگ میر اسماعیلی، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 56. دکتر محمد زندی، معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 57. دکتر شهریار شهریاری، معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 58. دکتر عبدالرحیم داوری،رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد
 59. دکتر محمدحسین توده زعیم،معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد
 60. دکتر رضا ملاء ، معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد
 61. دکتر داوود عطرکار روشن، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 62. دکتر رضا طایفه دولو، معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 63. دکتر علی سیگارودی،  معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 64. دکتر پرویز پدیسار، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 65. دکتر آناهیتا مرامی،معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 66. دکتر مستانه جواهری، معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 67. دکتر محمد ایوب ریگی، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 68. دکتر لیلا ملاشاهی،معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 69. دکتر محمد کتابی، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
 70. دکتر مریم زارع جهرمی،معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
 71. دکتر وحید اصفهانیان، معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

بایگانی مطالب:

کمیته های تخصصی داوران
هیئت مرکزی داوران
همکاران اجرایی
هیئت اجرایی
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری دندانپزشکی کودکان
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری جراحی دهان و فک وصورت
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری دندانپزشکی ترمیمی
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری پریودانتیکس
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری پروتزهای دندانی
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری پاتولوژی فک و دهان
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری بیماریهای دهان
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری اندودانتیکس
نفرات برتر پایان نامه دوره دکتری ارتودانتیکس
نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی دندانپزشکی کودکان
نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت
نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی بیماریهای دهان
نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی جراحی دهان و فک و صورت
نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی پریودانتیکس
نفرات برتر پایان نامه دوره تخصصی پروتزهای دندانی

مطالب کدام بخش سایت بیشتر مورد نیاز شماست؟
پرسش و پاسخ
جشنواره شهید هدایت
کلینیک تخصصی دندانپزشکی
مجله علمی
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی
نیازمندیها
   
:. کل کاربران ثبت شده: 170
:. کاربران حاضر در وبگاه: 0
:. میهمانان در حال بازدید: 29
:. تمام بازدید‌ها: 9733136
:. بازدید 24 ساعت قبل: 1481

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جامعه اسلامی دندانپزشکان می باشد.

صفحه اصلی | درباره ما | ارتباط با ما | نقشه سایت

Created in : 0.04 seconds with 46 queries by YEKTAWEB