نام کاربری :
رمز عبور :
  به خاطر بسپار
کلمه عبور را فراموش کرده ايد؟
ثبت نام کاربر جديد
AWT IMAGE

AWT IMAGE
پریودنتولوژی: رابطه میان لپتین و پریودنتیت مزمن

  رابطه میان لپتین و پریودنتیت مزمن

  نویسندگان: دکتر ماندانا ستاری *، دکتر بیتا جزء خواجه‌نوری1 ، دکتر محمدباقر موزه 2، شیده مهرمفخم3 ، دکتر مصطفی حاجی ملاحسینی4 و دکتر فرشید یگانه4

  * دانشیار گروه ایمونولوژی - مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی و دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  1-استادیار  گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

  2-استاد گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

  3-مربی گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  4-استادیار گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

  msattari@sbmu.ac.ir

 


 

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: یکی از عملکردهای مهم لپتین در بدن، تنظیم پاسخﻫﺎی ایمنی و التهابی است. در تحقیقی که اخیرا بر روی ارتباط لپتین با بیماری پریودنتال انجام پذیرفته، هیچ ارتباطی گزارش نشده است. بر این اساس‏، این تحقیق با هدف تعیین رابطه لپتین و پریودنتیت مزمن متوسط و پیشرفته در مراجعه کنندگان به بخش پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صورت پذیرفت.

 مواد و روشها: در مطالعه تحلیلی (Analytical) حاضر،20 نمونه بافت سالم لثه (گروه شاهد) و 20 نمونه بافت ﻟﺛﺔ مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط و پیشرفته (گروه مورد)، همچنین 5 میلی لیتر نموﻧﺔ خون از هر یک از بیماران مراجعه کننده به بخش پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شامل 55% زن و 45% مرد با میانگین سنی 25/42 سال جمع آوری شد. نمونهﻫﺎی بافت لثه که ضمن جراحیﻫﺎی پریودنتال خارج میﺷﺪند، مورد کشت 72 ساعته بافت قرار گرفتند. در مورد نمونهﻫﺎی خون، بلافاصله اقدام به جداسازی سرم و فریز کردن بعدی آن در دمای 20- درجه سانتیﮔﺮاد شد. سپس با استفاده از روش ELISA، غلظت لپتین و IL-6 در مایع رویی کشت نمونه‌ها و غلظت لپتین در نمونه‏های سرم تعیین گردید. جهت انجام آنالیزهای آماری از آزمونﻫﺎی Paired T و wilcoxon signed Ranks test استفاده شد.

 یافته‌ها: در بافت سالم و بیمار لثه به لپتین برخورد نشد. میانگین غلظت IL-6 در بافت سالم و بیمار لثه به ترتیب عبارت بود از pg/ml 72/36 ± 08/81 و pg/ml 71/29 ± 35/90. با وجود آن که غلظت IL-6 در گروه مورد بیش از گروه شاهد بود اما با انجام آزمون T Paired مشخص گردید که اختلاف غلظت IL-6 بین دو گروه مورد و شاهد از نظر آماری معنیﺩار نیست که این نتایج مجدداً با استفاده از آزمون آماری wilcoxon مورد ﺗﺄیید قرار گرفتند.

 نتیجه‌گیری: براساس یافتهﻫﺎی به دست آمده از این تحقیق چنین نتیجهﮔﻴﺮی میﺷود که لپتین به عنوان یک پروتئین التهابی نقشی در بیماریﻫای پریودنتال ندارد. با توجه به عدم حضور لپتین در هر دو گروه از نمونهﻫای بافت سالم لثه (از لحاظ بالینی) و بافت مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط و پیشرفته، نمیﺗوان لثه را به عنوان یک منبع احتمالی جهت تولید لپتین در نظر گرفت.

 واژه‌های کلیدی: لپتین، اینترلوکین-6، پریودنتیت مزمن.،


 منبع: مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  متن کامل

بایگانی مطالب:

تأثیر پلی‌فنول ها بر بیماری‌های پریودنتال
بررسی معیارهای درمان های پریودنتال موفق در دندان های خلفی در کشور ایران با استفاده از روش دلفی
رابطه میان لپتین و پریودنتیت مزمن
بررسی مقایسه ای تأثیر چند نوع خمیر دندان بر میزان سایش مینای دندان
مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد میکروبی محلولهای نانوذرات نقره و کلرهگزیدین بر استرپتوکوک سانگوئیس و اکتینومایسس ویسکوزوس
Reconstruction of severely atrophic edentulous maxilla with implants placed in autogenous iliac bone graft: a modified approach
The use of aminoguanidine, a selective inducible nitric oxide synthase inhibitor, to evaluate the role of nitric oxide on periapical healing
Influence of smokeless tobacco on periodontal health status in local population of north India: A cross-sectional study
Lip repositioning with crown lengthening & gingival depigmentation: a case report
Prevalence and distribution of cervical dentin hypersensitivity in a Greek population
Comparative evaluation of the curricula for dental implants in post-graduate courses in dental faculties in Iran
Chronic plaque psoriasis and plaque-induced chronic periodontitis; is there any association: a cross-sectional study
Bone augmentation potential in rabbit calvaria and ex vivo cytotoxicity of four bone substituting materials
Factors influencing pain experienced during scaling and root planing: a correlative pilot trial
associate with its gastric infection? A meta-analysis and
Periodontal reasons for tooth extraction in a group of Greek army personnel
اثر آسیب شناسی بافت بیماری پریودنتال پیشرفته بر پالپ دندانی
مقایسه تأثیر چهار نوع خمیر‌دندان رایج مصرفی در ایران بر سایش مینای دندان
مقایسه بالینی پیوند آزاد لثه برداشته شده از کام با پیوند آزاد لثه برداشته شده ازلثه چسبنده
مقایسه آلودگی میکروبی نخ‌های بخیه در شرایط استفاده از پک پریودنتال و بدون آن متعاقب جراحی M‏odified Widman Flap

مطالب کدام بخش سایت بیشتر مورد نیاز شماست؟
پرسش و پاسخ
جشنواره شهید هدایت
کلینیک تخصصی دندانپزشکی
مجله علمی
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی
نیازمندیها
   
:. کل کاربران ثبت شده: 168
:. کاربران حاضر در وبگاه: 0
:. میهمانان در حال بازدید: 14
:. تمام بازدید‌ها: 8295900
:. بازدید 24 ساعت قبل: 11368

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جامعه اسلامی دندانپزشکان می باشد.

صفحه اصلی | درباره ما | ارتباط با ما | نقشه سایت

Created in : 0.73 seconds with 46 queries by YEKTAWEB